weby pro nejsevernější čechy

Výklenková kaple na domě Vodárenská čp. 271/1 v Mělníku

Na zdi domu ve Vodárenské ulici v Mělníku vlevo od jeho vchodu je umístěna výklenková kaple.

Kaple je kulturní památkou:

Dvojice pozdně barokních soch světců z konce 18. století byla původně umístěna v nikách nad sebou ve fasádě novodobě přestavěného domu čp. 271. Socha sv. Jana Nepomuckého byla po roce 1986 zničena a socha sv. Floriána byla uložena.

Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána byly původně umístěny na severní průčelní fasádě domu čp. 271, orientované do Vodárenské ulice. Socha sv. Jana Nepomuckého stála v půlkruhově sklenuté nice, zdobené rámem se stylizovaným neogotickým tvaroslovím. Nika je v současnosti prázdná, socha sv. Jana Nepomuckého byla zničena vandaly v druhé polovině 80. let 20. století. Nad sochou sv. Jana Nepomuckého v menším výklenku stála drobná dřevěná soška sv. Floriána.

Původní evidenční list památky:

Foto z MIS NPÚ (Slavíček):

Ulice Kpt. Jaroše čp. 271 – sochy sv. Jan Nepomuckého a sv. Floriana ve výklenku

V nice na hranolovém soklu socha sv. Jana Nepomuckého. Tělo esovitě prohnuté, pravá ruka zdvižena nad hlavu, levá spočívá dlaní na prsou. Hlava frontálně, zvednuta vzhůru. Váha těla spočívá na pravé noze, levá mírně pokrčena. Roucho dlouhé, splývavé. Nad sochou ve výklenku soška sv. Floriána. Obě sochy polychromovány.

Series Navigation<< Výklenková kaple v jižní části HořínaKaple svatého Antonína v Nové Vsi-Teplicích >>
Tagy