weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple u městského hřbitova ve Šluknově

U hřbitova ve Šluknově stojí na jeho jižním, výše položeném konci u vstupní branky hřbitovní kaple.

Poněkud netypicky je stavba umístěna mimo plochu hřbitova, v podstatě pod zdejší křížovou cestou. Původně se jednalo o márnici, která byla upravena do současné podoby a na konci roku 2019 kompletně opravena.

Děčínský Deník:

4.1.2019 – Hřbitovní kaplička ve Šluknově není příliš důstojným místem. To by se letos mělo změnit. Její obnova totiž získala nejvíce hlasů v participativním rozpočtu a město ji plánuje opravit. Do participativního rozpočtu ve Šluknově se zapojilo 278 hlasujících.

Dohromady šest projektů se ucházelo o hlasy obyvatel nejsevernějšího města v letošním participativním rozpočtu. Nejvíce, přibližně třetinu hlasů, získala právě rekonstrukce hřbitovní kaple. „Získá novou fasádu, vyměníme okna a dveře. Vyměníme také střechu a obnovíme podlahu, obklady a vybavení interiéru,“ popsal plánované opravy na hřbitově vedoucí odboru rozvoje a životního prostředí šluknovského městského úřadu Martin Chroust.

Do participativního rozpočtu se ve Šluknově pustili už podruhé. Oproti předchozímu roku hlasovalo výrazně více lidí. Letos jich bylo 278, 86 z nich podpořilo právě hřbitovní kapli.

Rekonstrukce kaple vyjde Šluknov na přibližně 1,4 milionu korun. Začít by měla letos na jaře po výběrovém řízení na firmu, která se do oprav pustí.

Oproti jiným městům, kde mohou lidé projekty do participativního rozpočtu navrhovat sami, ve Šluknově dostávají předložený seznam návrhů. „Jedná se o projekty, které chceme tak jako tak realizovat a máme je alespoň částečně připravené. Lidé v písemném a elektronickém hlasování rozhodují o tom, který z nich upřednostníme,“ uvedla šluknovská starostka Eva Džumanová.

Kromě kaple se o hlasy lidí ucházela například úprava nádvoří školy nebo Židovského vrchu. Podle Evy Džumanové to ale neznamená, že prohrou v participativním rozpočtu spadnou zamýšlené investice pod stůl. Město je pouze odsune do následujících let.

Na šluknovské radnici panuje s druhým ročníkem participativního rozpočtu spokojenost a chtěla by s ním pokračovat. „S participativním rozpočtem počítáme i pro příští rok, osvědčil se,“ dodala starostka Eva Džumanová. V příštím ročníku, jehož příprava začne už letos na podzim, by se tak mohly objevit letošní neúspěšné projekty. Doplnit je mohou ale i doposud nezařazené potřebné investice, které se vyskytnou v průběhu roku.

Web města:

27. leden 2020 – Na konci loňského roku skončily práce na opravě hřbitovní kaple ve Šluknov, kterou jste pro loňský rok vybrali k realizaci hlasováním v participativním rozpočtu.

Kaple získala nový kabát jak v exteriéru (výměna střešní krytiny, oprava fasády s novým nátěrem, výměna oken a dveří, zřízení okapního chodníku), tak v interiéru (dokončení bezbariérového přístupu, výměna vnitřních dveří, nové dlažby, ozvučení kaple a mobiliář – katafalk, pult a židle pro pozůstalé). Stavební práce se vzhledem k vytížení stavební firmy bohužel protáhly o více než dva měsíce, za což byla vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta dle uzavřené smlouvy o dílo. Od počátku února je kaple již plně k dispozici a je důstojným prostorem pro poslední rozloučení s našimi nejbližšími.

iDnes:

16. února 2020 – Hřbitovní kaple ve Šluknově na Děčínsku prošla kompletní opravou. Práce trvaly několik měsíců a přišly zhruba na dva miliony korun. Zvelebení objektu si v rámci participativního rozpočtu přáli sami obyvatelé města.

Kaple, která vznikla na přelomu 19. a 20. století přeměnou márnice, získala nový kabát zvenčí i uvnitř a dostala také nové vybavení.

„Byla vyměněna střešní krytina, opravena a natřena fasáda, vyměnila se okna i dveře a vytvořil se okapní chodník,“ popsal změny Martin Chroust, vedoucí šluknovského odboru investic.

Do interiéru byl dokončen bezbariérový přístup, nová je i dlažba. Kaple se také ozvučila a získala nový mobiliář – katafalk, pult a židle pro pozůstalé,“ doplnil Chroust.

Od února díky tomu kaple začíná opět sloužit jako místo pro poslední rozloučení se zesnulými.

„Jde o opravdu důstojný prostor. V době, kdy byla kaple opravována, bylo rozloučení s nejbližšími velmi problematické. Církevní pohřby se odehrávaly ve šluknovském kostele, ostatní však musely probíhat v okolních městech a obcích, jako je Rumburk či Velký Šenov. Naštěstí těchto pohřbů nebylo moc,“ poznamenal Chroust.

Kompletní obnovou prošla kaple vůbec poprvé v historii. „Poslední dílčí oprava se uskutečnila kolem roku 2010 a nebyla vůbec šťastná, respektive byla zcela nevhodná. V interiéru byly třeba koupelnové obklady. Ty jsme museli odstranit,“ přiblížil Chroust.

Rekonstrukci hřbitovního objektu vybrali v roce 2018 lidé ze Šluknova v rámci takzvaného participativního rozpočtu.

Město tehdy dalo obyvatelům na výběr ze šesti investic a oprava kaple získala nejvíc hlasů. Radnice následně na její uskutečnění uvolnila peníze z městského rozpočtu pro loňský rok.

Zděná bíle omítaná stavba na kamenných základech je složena z několika částí. Středový patrový pavilon zhruba čtvercového půdorysu má na čelní straně dva schody, vedoucí k dveřnímu výklenku, podpíranému postranními rýhovanými sloupy. Po stranách na fasádě reliéfy andělů s věnci. Vstupní dřevěné dveře dvoudílné, nahoře prosklené. Nad nimi zavěšena kovová lampa. Sloupy podpírají překlad s horním zubořezem. Střešní římsou je odděleno patro, v jehož průčelí je lizénami rámována trojice obloukových oken. Nad nimi trojúhelný štít s reliéfem smutečního věnce a kytic. Závěr stavby tvoří valbová střecha, v níž je nad štítem čtyřnásobná římsa, nesoucí dvojici sloupů rámujících žaluziové okno. Nad ním překlad a klenutá plechová stříška s vrcholovým křížem. Z obou boků ke středu stavby přiléhají obdélné přízemní přístavby, na straně do ulice se čtveřicí malých obdélných oken, oddělených trojicí sloupů. Z levého boku dřevěné dveře, z pravého boku dvě trojic oken stejného provedení jako na čelní straně.

Series Navigation<< Kaple v ŽelénkáchTříkrálová kaple u Rybniště >>
Tagy