weby pro nejsevernější čechy

Kaple v Malé Skále – Vranové

Na křižovatce u parčíku v Malé Skále, kde se kříží všechny dostupné barvy turistického značení (začíná tu žlutá, procházejí červená, modrá a zelená), stojí kaple.

Zděná stavby na obdélném půdorysu s polygonálním závěrem. Základ tvoří dvě řady neomítaných pískovcových bloků. Čelní strana je obrácena k silnici vedoucí podél břehu Jizery, ke dveřnímu otvoru vedou tři kamenné schodové stupně. Vstup je lemován goticky lomeným obloukem, vnějšek na fasádě je tvořen hladkou omítkou se štukem naznačeným klenákem, uvnitř jsou postranní sloupky na kvádrové základně, místo hlavic mají další kvádr, nesoucí oblouk. Otvor je uzavřen dřevěnými reliéfními dvoukřídlými dveřmi s proskleným otvorem, oblouk nade dveřmi je zasklený. Rohy stavby jsou zdobeny hladkými od omítky barevně odlišenými lizénami. Čelní strana nese nade dveřmi trojúhelný štít, oddělený příčnou lizénou. Ve štítě prázdná mělká nika. Nad štítem zděná zvonice se stanovou střechou, ukončenou malou makovicí a dvojitým kovovým křížem. Na parapetu čelního lomeného okna letopočet 1879. Valbová střecha je nad ukončením stavby přizpůsobena jejímu polygonálnímu zakončení. Na bocích stavby asymetricky umístěna lomená okna s klenákem, „přilepená“ k zadní lizéně. Pod střechou nesou lizény bohatě profilovanou římsu. V interiéru kaple pseudogotický dřevěný oltář s křížem.

Series Navigation<< Kostel svatých Šimona a Judy v Lipové u ŠluknovaKostel Vykupitele v Kynšperku nad Ohří >>
Tagy