weby pro nejsevernější čechy

Kaple v Hrádku pod Ranou

Na křižovatce místních komunikací v Hrádku, které do obce odbočují ze silnice č. 250, stojí poblíž autobusové zastávky kaple.

Nejedná se o památku, o stavbě není nikde k nalezení ani slovo.

Zděná kaplička takřka čtvercového půdorysu stojí na travnatém trojúhelníku mimo běžnou zástavbu. K dveřnímu otvoru vede od vozovky úzká vydlážděná cesta. Obdélník vstupního otvoru na čelní straně je rámován barevně odlišenou šambránou, všechny rohy stavby zdobí lisény. Kolem celé kaple je zřejmě provedena drenáž, obíhá ji prostor ohraničený obrubníkem a vysypaný kačírkem. V bočních stěnách je malé oválné okno, zadní stěna má pouze pod střechou dva zřejmě novodobé větrací otvory. Polovalbová střecha je kryta pálenou taškou – bobrovkou a na hřebeni nese dřevěnou oktagonální věžičku, pod okny předělenou oplechovanou římsou. Věžička má oplechovanou cibulovitou střechu, ukončenou malou makovicí s vrcholovým křížkem. Do interiéru kaple není vidět.

Kaple zjevně prošla v nedávné době rekonstrukcí, Panorama na mapy.cz ukazují v roce 2014 bílou stavbu s popraskanými hladkými zdmi, z nichž opadává omítka až na zdivo. Ovšem nikde ani slovo.

 

Series Navigation<< Kaple svatého Jana Nepomuckého ve Mšeném-lázníchKaple svatého Jana Nepomuckého v Lenešicích >>
Tagy