weby pro nejsevernější čechy

Kaple u hřbitova v Brtníkách

U cesty z obce Brtníky na vlakovou zastávku u odbočky na místní hřbitov (naproti hasičské stanici) stojí mezi stromy výklenková kaple.

Ač mimo území hřbitova, vypadá jako kaple hřbitovní, čemuž nasvědčují tabulky se jmény na soklu pod klečícím andělem. Ovšem najít o této stavbičce alespoň nějakou (krom potvrzení její existence) smysluplnou zmínku je detektivní práce. Na webu Turistika zmínka, že by se mělo jednat o torzo rodinné hrobky významné továrnické rodiny Klingerových. Díky této informaci jsem se propracoval sem, kde jsou dokonce přepisy nápisů (viz dále). Podle webu Zničené kostely byla tato kaplička doplňkem daleko mohutnější stavby, klasicistní hřbitovní kaple, která byla zničena v roce 1975 po odstřelu nedalekého kostela sv. Martina. A na wiki zasutá poznámka, že jde o poslední pozůstatek kostelního hřbitova.

Stavba z velkých desek má tři stěny, ukončené na otevřeném průčelí dvěma sloupy s antickou hlavicí. Sloupy nesou širokou římsu, na níž spočívá trojúhelníkový štít. Na vnitřní zadní straně výklenku je velký kamenný kříž. Uvnitř kapličky je odstupňovaný sokl, na němž je socha klečícího modlícího se anděla. Na předních rozích soklu jsou sloupky, na nichž jsou „navlečeny“ smuteční věnce (zřejmě dubové listí). Na soklu je řada desek. Na čelní straně nahoře jedna široká, ozdobená po stranách reliéfy, pod ní 2×2 desky, z nichž tři nesou jména a data.

Agnes Klinger
Geb. Mayer aus Hainspach getting gest
Pius Klinger
Strumpefabrikanton aus zeidler – geb. den
Mai 1821 gest. am 7.April 1849

Iohann Barth. Klinger
Strupmefabrikanton in zeidler
Geb. in Hemmchübel am 25. August 1779
Gest. am 19. März 1855

Theresia Klinger
Geb. Roesler aus zeidler
Geb den 16. September 1777
Gest. am 1. Mai 1849

Series Navigation<< Kaple sv. Anny v Českém KrumlověKaple u silnice z Úštěka do Ostrého >>
Tagy