weby pro nejsevernější čechy

Kaple sv. Jana Nepomuckého u Sloupu v Čechách

U silnice 268 ze Sloupu v Čechách směrem na Nový Bor naproti jedné z odboček na Janov stojí na konci lipové aleje kaple sv. Jana Nepomuckého.

Nepřehlédnutelný krajinný artefakt, dlouhé léta chátrající. Aktuálně se honosí novou střechou, fasády a interiér na svoje lepší časy zatím čekají. Vymlácená a místy provizorně zakrytá okna, rozsedávající se římsy a opadané omítky, holé a místy prasklé stěny uvnitř, počárané těmi, co se chtěli zvěčnit navždy. Prostě klasika. Nová krytina a plechování však vypadají solidně a stavba je tak momentálně z nejhoršího venku. A jak je uvedeno dále, snad se blýská na lepší časy.

Asi se to moc nezdá, ale kaple je součástí památkově chráněného areálu zámku. Nicméně – kolik lidí vlastně ví, že ve Sloupu je kromě skalního hradu taky nějaký zámek?  Výše zmíněná lipová alej vede ke kapli právě od zadní brány zámeckého parku.

Foto, a za galerií něco z historie.

S pomocí netu pár informací o stavbě:

Kapli sv. Jana Nepomuckého nechal ve Sloupu vystavět hrabě Josef Jan Maxmilián Kinský v roce 1738. Právě k Janu Nepomuckému se modlil během cesty na Maltu do sídla svého řádu, když ho na moři zastihla velká bouře. Slíbil, že pokud zůstane živý, postaví světci ve Sloupu kapli. Cestu hrabě přežil a kapli, jednu z prvních sakrálních staveb zasvěcených Janu Nepomuckému, začali na jeho popud stavět 24. dubna 1738. O dva roky (1740) později byla vysvěcena. Stavitel kaple není znám. Jedná se o osmibokou barokní stavbu s obdélným presbytářem a bočními čtvercovými prostorami oratoře. Sakristie má nad průčelím trojúhelníkový štít s erbem Kinských, který zdobí socha sv. Jana Nepomuckého a dvě alegorie Víry a Naděje od Antonína Brauna (synovec slavného Mathiase Bernharda). Uvnitř kaple se nacházel cenný reliéf sv. Jiří od Julia Melzera.

V roce 1795 byla kaple přeměněna na pohřební kapli členů rodu Kinských, v jejíž kryptě byl v roce 1828 pohřben hrabě Filip Josef Kinský a o 3 roky později jeho nástupce Karel.

Pokusil jsem se přepsat info z původního evidenčního listu památky (leč za výsledek tak úplně neručím, kvalita nic moc):

Zámecká hřbitovní kaple s alejí vedoucí k zámku, zděná, omítaní, obdélná jednolodní s přímým presbytářem a bočními kaplemi při S a J stěně s boč. kaplí za presbytářem s přístupem do krypty. Průčelí s vpadlým, nakoso ustupujícím nárožím, členěné pilastry s hlavicemi a kapkami. V ose pravoúhlý portál s uchy a ? utvářenou segmentovou supraportou s andílky v bocích. Pod supraportou v akantové kartuši s čelní mušlí nápis: DIVE IOANNES NEPOMVCENE VOTA IOANNIS IOSPEH VENETATORIST SVSCIPE (chronogram 1739).

Nad portálem v ose průčelí okno s klenákem. Průčelí uzavřeno trojúhelníkovým štítem s reliéfním znakem Kinských.V čele štítu socha sv. Jana Nepomuckého, vpravo dole andílek. V bocích alegorické sochy ženské postavy – vlevo Víra, vpravo Naděje (kříž a kotva). Sochy v životní velikosti, pískovcové. V nároží průčelí oválná okna. Střední část lodi rozšířena na boční kaple s kasulovými okny. Presbytář přímo uzavřený se zkoseným nárožím a volutovými okny a třemi bočními kaplemi. Boční kaple – okna v šambráně s uchy. Kaple za presbytářem s oválnými okny. Vnitřní prostor členěn pilastry s mohutnou stupňovitou římsou. Loď sklenuta valeně s kopulí se štukovým zrcadlem. V nároží lodi 4 výklenky s mušlí. Presbytář sklenut valeně s lunetami, boční kaple plochostropé se štukovým zrcadlem.

Vlastník – církev římskokatolická, uživatel Christos Sidiropulos, Teplice. Vlastník – soukromník zajištěn, přislíbil opravu do 2 let. Kaple v havarijním stavu, vnitřní zařízení zdemolováno, část natahána do krypty.

Nejsem schopen přesně určit rok vzniku tohoto dokumentu, nejspíš šlo o rok 1964. To, co bych považoval za zajímavé, je popis průčelí – nade dveřmi dnes žádní andílci, ani kartuše s nápisem. Jak průčelí vypadalo, je vidět na historické fotografii z webu Zničené kostely zde -> nebo na webu Českého rozhlasu Liberec:

Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách na počátku 20. století (foto: archiv OÚ Sloup v Čechách)

Znak Kinských v trojúhelníkovém štítu má rozbitou vnější část koruny. V textu překvapivě není zmíněn autor soch, kterého uvádějí jiné prameny. A z popisu vyplývá, že pod kaplí je krypta, přístupná přes jednu z kaplí. Humorně působí příslib vlastníka, že kaple bude opravena.

Z dalších zdrojů:

Roku 1828 byl v sousedství kaple zřízen pomník Filipa Josefa Kinského, zakladatele nedalekého Nového Boru. Po roce 1945 kaple i s okolím zchátrala a Kinského pomník byl ukraden.

Tím se vysvětluje podivný artefakt na boku kaple směrem k silnici – tři schody na čtvercovém půdorysu se zbytkem hranolu uprostřed. Na žádné fotografii se mi ho objevit nepodařilo.

V 90. letech okresní úřad kapli jako nepotřebný majetek prodal soukromníkovi, poté ještě několikrát změnila majitele, aniž by se však zlepšil její stav. Zhruba v roce 2010 kapli zabavil finanční úřad a poté ji nabídl v dražbě. Jediným účastníkem dražby byla obec Sloup, která ji získala za 366 tisíc korun. Obec tak kapli vlastní od roku 2011 a započala s rekonstrukcí. Náklady se odhadují na 8 až 10 milionů korun.

V roce 2015 dostala kaple novou měděnou střechu včetně opláštění věžičky a okapů. Krátce na to vandalové veškerou měď strhali. V roce 2017 až 2018 dostala kaple znovu střechu, tentokrát z pálených tašek a nové měděné opláštění věžičky. Okapy jsou v dolní části plastové. Kromě zabezpečení kaple proti vstupu další práce zatím neprobíhají. Ve stěnách i klenbě jsou výrazné trhliny, statické zabezpečení je v plánu rekonstrukce.

Series Navigation<< Kostel svatého Mikuláše v Hradci KrálovéKaple Bezděz >>
Tagy