weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice ve Štětí

U paty silničního mostu (po němž vede železniční trať) mezi Štětím a Račicemi/Hněvicemi stojí kaple Nejsvětější Trojice ve Štětí.

Kaple je kulturní památkou:

Jednoduchá pozdně barokní drobná sakrální stavba, jedna z mála dochovaných historických staveb ve Štětí, má stěny členěné lizénovými rámy. Ve vstupním průčelí jsou hodnotné dřevěné dveře s ozdobnou mříží, nahoře je trojúhelný štít se zvlněnými boky a patriarším křížem ve vrcholu. Střechu kryjí bobrovky.

Původní evidenční list památky:

Zděná a omítaná kaple obdélného půdorysu, s trojbokým závěrem, ze 2. poloviny 18. století. Stěny rozčleněny lisenovými rámy. Tabulový štít se stlačenými křídly a trojúhleným štítem, štít dělen lisen. rámem. V průčelí půlkruhově zaklenutý vchod, lemovaný plastickým pásem. Polovalbová střecha, kryta taškami.V interiéru původně dřevěný reliéf dle rytin A. Dürera, dnes ve farním kostele.

U kaple stojí obsáhlá informační cedule:

Kaplička, stojící údajně na místě hromadného hrobu vojáků z třicetileté války, postavená v pozdně barokním slohu na konci 18. století, stávala původně při cestě do Hoštky mimo městskou zástavbu. Údajně se zde ještě v roce 1968 odbývala každoroční vigilijní pobožnost v předvečer slavnosti Nejsvětější Trojice. V kapli byl druhotně umístěm renesanční křídlový oltář, tzv. „štětská archa“. Ta byla v roce 1969 p. Adolfem Štégnerem přenesena do farního kostela a dnes je již tato cennost zrestaurována a uložena na Biskupství.

Kapli na prosbu štětského faráře opravili v roce 1990 vlastním nákladem polští dělníci zdejší papírny. Kaplička je kulturní památkou a roku 2001 byla nákladem města opravena znovu. Další oprava byla provedena roku 2008, kdy byla kaplička odvlhčena, opravena fasáda a položena dlažba.

Series Navigation<< Kaple v Pfeiferově lesíku u JetřichovicZvonice Račice >>
Tagy