weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice u Lemberku

Na svahu v lese nad rozcestím od Markvartického rybníka ke Zdislavině studánce či zámku Lemberk stojí Kaple Nejsvětější Trojice.

Kaple významná, ale nepřístupná tak, že se z ní velmi těžko dá něco smysluplného vyfotit. Alespoň že informací o ní je dost:

Původně gotická hřbitovní kaple na konci lipové aleje byla založena koncem 14. století Haškem z Lemberka, posledním mužským členem svého rodu, který byl do ní pohřben společně s manželkou Maruškou. Roku 1411 dává další majitel zámku Lemberk Jarek ze Železnice  „dominikánskému klášteru v Jablonném z janovického lesa a dvou vsí úroky, mimo jiné i na opravu kaple, kde Hašek leží, načež se klášter zavázal modlit za rod lemberský…“

Další majitel lemberského panství Jan z Donína nechal na kapli roku 1611 osadit zvon se svým jménem a nápisem „In honorem beatissimae Virgins Mariae et sancte Zdislava (Na přímluvu blahoslavené Panny Marie a svaté Zdislavy).

V roce 1657 byla pozdně gotická kaple přestavěna do renesanční podoby a začala sloužit k pohřbívání rodin vrchnostenských správců a úředníků. Stěny kaple bývaly vyzdobeny cennými renesančními freskami, ale už 19. století nebyly kontury maleb patrné a nebyly proto obnoveny. Před oltářem se nacházel pískovcový náhrobek zakladatele Haška a jeho manželky Marušky.

Na počátku 19. století byl interiér kaple upraven, a to do podoby poutního místa souvisejícího s kultem svaté Zdislavy. Přestože patrocinium nebylo nikdy změněno, byla kaple během tohoto století označována za kostelík blahoslavené Zdislavy. Poutní i pohřební charakter si kaple Nejsvětější Trojice zachovala i krátce po roce 1945. Dnes je veřejnosti nepřístupná, vchody na hřbitůvek i do kaple jsou zazděné. V minulosti totiž kaple lákala hledače pokladů a nevyhnula se ani vandalskému řádění.

Pod kaplí se nachází krypta, kde jsou pohřbeni někteří majitelé zámku Lemberk, rodiny vrchnostenských správců a úředníků a podle pověsti údajně i ostatky Přibyslavy, sestry sv. Václava.

Na webu Lužických hor je jen stručná zmínka o hřbitovu „se Zdislavinou kaplí“.

Series Navigation<< Kostel Nanebevzetí Panny Marie v BezdružicíchKostel Nejsvětější Trojice v Místě >>
Tagy