weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Mikuláše na bráně kostela sv. Mikuláše v Brništi

Na bráně, kterou se vstupuje na místní starý hřbitov kolem kostela svatého Mikuláše, stojí socha svatého Mikuláše.

Informace o samotném kostele obsahují zmínku o bráně i soše:

V letech 1699-1728 prošel kostel barokní přestavbou na pokyn hraběte Lichtenštejn-Kastelkorna. Ten také nechal roku 1699 postavit vstupní bránu se svým erbem.V roce 1711 byla na vstupní bráně postavena socha svatého Mikuláše.

Památkový katalog obsahuje skrytě podrobnější údaje:

Vstup do areálu kostela zděnou branou zaklenutou stlačeným obloukem, flankovanou pilastry s římsovými hlavicemi. Nad hlavní římsou rozeklaný štít, v ose volná plastika sv. Mikuláše.

Alternativně:

Architektonická kompozice, složená ze zdvojených pilastrů s toskánskými římsovými hlavicemi, na soklech s profilovanými patkami. Dále kladí složené z profilované římsy, hladkého vlysu s nápisem a vrstveného architrávu. Nápis: Beate NICoLaera DeVM propLelefVa. (Původní evidenční list cituje nápis nepřesně a vůbec nezmiňuje chronogram, který mi vychází 1599 – chybí jedna stovka?). Nahoře rozlomený segmentový tympanon. Ve vrcholu světec s knihou a tančícími putti u pravé nohy. Pravá ruka uražena (záznam z roku 1982).

Po tančících (tančícím?) putti není ani stopy, pravá ruka od zápěstí stále chybí, na soše velmi dobře znatelná polychromie.

Series Navigation<< Márnice u kostela svatého Mikuláše v BrništiKostel svatého Mikuláše v Brništi >>
Tagy