weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Mikuláše na bráně kostela sv. Mikuláše v Brništi

This entry is part 143 of 205 in the series Kostely, kaple, chrámy, zvonice, hrobky, mauzolea

Na bráně, kterou se vstupuje na místní starý hřbitov kolem kostela svatého Mikuláše, stojí socha svatého Mikuláše.

Informace o samotném kostele obsahují zmínku o bráně i soše:

V letech 1699-1728 prošel kostel barokní přestavbou na pokyn hraběte Lichtenštejn-Kastelkorna. Ten také nechal roku 1699 postavit vstupní bránu se svým erbem.V roce 1711 byla na vstupní bráně postavena socha svatého Mikuláše.

Památkový katalog obsahuje skrytě podrobnější údaje:

Vstup do areálu kostela zděnou branou zaklenutou stlačeným obloukem, flankovanou pilastry s římsovými hlavicemi. Nad hlavní římsou rozeklaný štít, v ose volná plastika sv. Mikuláše.

Alternativně:

Architektonická kompozice, složená ze zdvojených pilastrů s toskánskými římsovými hlavicemi, na soklech s profilovanými patkami. Dále kladí složené z profilované římsy, hladkého vlysu s nápisem a vrstveného architrávu. Nápis: Beate NICoLaera DeVM propLelefVa. (Původní evidenční list cituje nápis nepřesně a vůbec nezmiňuje chronogram, který mi vychází 1599 – chybí jedna stovka?). Nahoře rozlomený segmentový tympanon. Ve vrcholu světec s knihou a tančícími putti u pravé nohy. Pravá ruka uražena (záznam z roku 1982).

Po tančících (tančícím?) putti není ani stopy, pravá ruka od zápěstí stále chybí, na soše velmi dobře znatelná polychromie.

Series Navigation<< Márnice u kostela svatého Mikuláše v BrništiKostel svatého Mikuláše v Brništi >>
Tagy