weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple (márnice) v Dlažkovicích

V jihozápadním rohu zdi na hřbitově v Dlažkovicích je zakomponována jednoduchá stavba, nejspíš márnice, možná fungující i jako hřbitovní kaple.

Co se týče hřbitova, nikde o něm žádné podrobnosti, jen Památkový katalog eviduje soubor čtyř litinových empírových náhrobků.

Stavba obdélného půdorysu s hladkými omítanými stěnami, pravá a zadní stěna je součástí ohradní zdi hřbitova. Sedlová střecha kryta pálenou taškou, bez okapů. Levá stěna má dvě obdélná celoskleněná okna bez příček, s barvou naznačenými šambránami. Čelní stěna má uprostřed umístěný dveřní otvor, rámovaný barevnou šambránou stejně jako okna. Vyplňují ho dřevěné dveře, ozdobené dvěma obdélníky a proskleným obloukem. Nade dveřmi je do štítu vsazen kamenný kříž.

Series Navigation<< Výklenková kaple na návsi ve LkániZvonice u kostela svatého Václava v Dlažkovicích >>
Tagy