weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marie Poustevnické u silnice v Ploskovicích

Na jihozápadním okraji Ploskovic u výpadovky na hlavní silnici stojí kaple Panny Marie Poustevnické.

Jediná dostupná informace je na mapy.cz: Kaplička Panny Marie Poustevnické je součástí pozůstatku švédského hřbitova z dob 30-ti leté války. V roce 2008 prošla rekonstrukcí.

Kaple není v seznamu kostelů a kaplí litoměřického biskupství. Zato je vedle ní tabulka s krajským logem a informací o (další?) rekonstrukci v roce 2018, ovšem bez jakýchkoli údajů o kapli samotné. Takže se mi nepodařilo o ní zjistit vůbec nic, ani potvrdit její zasvěcení. Překvapivě kaple figuruje v evidenci Spolku pro vojenská pietní místa:

Jedná se o kapli Pany Marie Poustevnické na místě dnes už zaniklého hřbitova švédských vojáků z období třicetileté války. Konkrétně se jedná o rok 1640, kdy byly Švédy obléhány Litoměřice.

A dokonce je kaple zanesena i v Centrální evidenci válečných hrobů pod číslem CZE4205-00460.

Zděná omítaná stavba na čtvercovém půdorysu s okosenými rohy, kolem nich z obou stran pilastry, nesoucí podstřešní římsu. Na čelní straně obdélný vstupní otvor, uzavřený dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, s nezasklenými, jen mříží vyplněnými otvory. Nad dveřmi klenuté trojdílné okno. V ostatních stěnách mělké prázdné niky. Klenutá střecha kryta glazovanými taškami a hřebenáči. Na vrcholu na pískovcové patce kovový kříž, zdobený rozvilinami.

Series Navigation<< Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů v Hamru na JezeřeKostel svatého Václava v Želenicích >>
Tagy