weby pro nejsevernější čechy

Hejtmanská kaple u silnice mezi Lemberkem a Janovicemi v Podještědí

Na trase žluté turistické značky mezi zámkem Lemberk a Janovicemi v Podještědí stojí u cesty pozoruhodná výklenková kaplička.

Web o Lužických horách o ní hovoří jako o Hejtmanské kapli a zachycuje již neexistující stav, kdy kaple byla ve skrytu kolem rostoucích 4 mohutných lip:

Starobylá Hejtmanská kaple je vystavěna z hladce opracovaných pískovcových kvádrů. O jejím původu není nic známo, ale podle pověsti byla postavena na památku švédského hejtmana, který tu prý byl pochován za třicetileté války. Uvnitř byl kdysi malovaný obraz 14 sv. pomocníků. Od kaple býval pěkný výhled na Lužické hory.

Aktuálně jsou všechny lípy pokáceny, zbyly jen pařezy. Jsou tu však vysazeny stromky nové.

Stavba je velmi zvláštní tím, že je z pískovcových bloků úplně celá, včetně střechy, tvořené klenbou. Čelní stěna je v rozích doplněna polosloupy, vstupní portál má horní oblouk s naznačeným klenákem. Čtvercová stavba má ostatní tři stěny holé, nahoře je zakončena vystupující římsou, na níž navazuje střecha. Ta je v zadní části zaoblená, vpředu má obloukový štít, rámovaný římsou. V něm je zvýrazněné pole, snad kdysi s nápisem či obrázkem. V pravé části oblouku je ze zaoblení vyveden sokl, možná podstavec pro křížek?

V levé části ostění vchodu je pozůstatek po uzavírání dveří, vpravo však není ani stopy po pantech. Uvnitř u zadní stěny oltářní stůl s klekátkem, na něm ubrus, obrázky, sošky, svíčky a lampičky. V ose na stěně dřevěný kříž, kolem pár dalších obrázků.

Výhled moc posoudit nemohu – sice je tu rovina a kolem většinou holé pastviny, ale zrovna sněžilo…

Series Navigation<< Kaple (boží muka) se sochou Piety a kamenným křížem u Janovic v PodještědíZvonice Polesí >>
Tagy