weby pro nejsevernější čechy

Kaple v Režném Újezdě

Na návsi obce Režný Újezd, dnes části obce Velemín, stojí v místě křížení místních komunikací kaple.

Místní informační tabule zmiňuje:

Svažitou náves Režného Újezda zdobí kaple z roku 1924, obdélná, polygonálně ukončená, se zvoničkou na vrcholu. Nad kaplí je lípa a u kaple nultý panel naučné stezky Boreč.

Malá kaple na obdélníkovém půdoryse. Zděná omítaná stavba s hrubě omítnutým základem, vyrovnávajícím sklon terénu, je v zadní části ukončena trojbokým „presbytářem“ bez oken. Okolí kaple je vydlážděno velkými kameny, přesto do stěn táhne vlhkost. Na bočních stěnách uprostřed úzké obdélné okno se třemi tabulkami. Na čelní straně na okrajích dva pilastry, kolem dveřního otvoru s jednoduchými dřevěnými dveřmi vpřed vystupující hranaté sloupy, vynášející na hlavicích těsně pod vystupující podstřešní římsou dvě průběžné stěny blíž k sobě, tvořící základ zvonové věžičky, částečně zapuštěné do střechy, kryté pálenou taškou. Věžička má stanovou plechovou stříšku, vrcholící křížkem. Nade dveřmi mezi sloupy reliéfní trojúhelník, mající v horním vrcholu písmena MA, nad překladem ve spodní části věžičky letopočet 1924. Oltář v trojbokém zakončení dřevěný.

O kapli se nedá nic najít, takže nejsem schopen určit zasvěcení.

Series Navigation<< Výklenková kaple nad studánkou v Režném ÚjezděKaple v Bílince >>
Tagy