weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Jana Nepomuckého před zámkem v Protivíně

Na jižním konci Masarykova náměstí v Protivíně před místním zámkem stojí kaple svatého Jana Nepomuckého.
Kaple je kulturní památkou:

Barokní pětiboká kaple sv. Jana Nepomuckého s malbami a sochou sv. Jana Nepomuckého byla vybudována v první polovině 18. století.

Kaple byla údajně nově vystavěna (nebo jen opravena?) roku 1880 ve stejném stylu a se stejnými malbami a nápisy jako byla stará kaple. Ta byla dle nápisu na ní zbudována roku 1779. Na podstavci sochy sv. Jana Nepomuckého je možno vyčíst letopočet 1724, kdy snad socha vznikla. Stavebníky kaple byli nejspíše Schwarzenberkové, kteří vlastnili zámek Protivín i s panstvím od roku 1711 do roku 1948.

Kaple se nachází ve středu města Protivín, při zámku čp. 1. Kaple je součástí zámeckého areálu – svou zadní jižní stranou přiléhá k domu čp. 9. Kaple je orientována k severu, do přilehlého náměstí. Památková ochrana se vztahuje na kapli včetně pozemku jčř. 3/4.

Zděná, omítaná vstupní kaplička má průčelí s vysokým, prostorným obloukovým vstupním výklenkem. Nápis na špaletě vstupního záklenku dnes zní: GLorIae oMnIpotentIs DeI BoheIIiae patrIs a C Wenceslai pro CVraVI. Nejspíše pozdější přemalby nesou vinu na chybách v nápisu, který tudíž není beze zbytku srozumitelný a dá se přeložit takto: K slávě všemohoucího Boha, otce Čech, (a také sv.) Václava jsem se staral (jsem spravoval). Chyba je ve slově „BoheIIiae“, kde došlo ke zkomolení písmene M, a v části „a C Wenceslai pro curavi“. Nápis v dnešním znění nese chronogram 1776 (pokud nepřičteme zkomolené M = 1000). Průčelí i boční stěny otevřené oblouky jsou hladké, nesou iluzivní malbu architektury – pilastry s kompozitními hlavicemi, které po stranách výklenků podpírají malovanou římsu. Průčelí je vyvrcholeno baldachýnovým štítem, ve středu odstupněným. Mansardová stříška je kryta taškami – pálenými bobrovkami. Klenba kaple je zrcadlová s malbou hvězdného nebe. V patě klenby probíhá malovaná římsa. Na vnitřních stěnách kaple jsou malované pilastry a arkády. Uvnitř kaple stojí na kamenném hranolovém podstavci pískovcová polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého v téměř životní velikosti, v obvyklém postoji a pojetí.

Kaple sv. Jana Nepomuckého je součástí historického zámeckého areálu. Je dokladem čistě barokní drobné sakrální architektury. Obzvláště cenné jsou zejména malby zrcadlové klenby, jež netrpěly tolik povětrností a dochovaly se tedy v poměrně autentickém stavu, a barokní polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého. Zasvěcení kaple dosvědčuje velké rozšíření kultu sv. Jana Nepomuckého, může však souviset i s oblibou tohoto kultu v rodě Schwarzenberků, kteří vlastnili protivínský zámek. Kaplička sv. Jana Nepomuckého tak odpovídá pojetí kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Dle záznamu v Památkovém katalogu byly malby v roce 1998 restaurovány.

Původní evidenční list památky:

Zděná omítaná vstupní kaplička, zadní stěnou napojená k průčelí vnější straně správních budov a ohradní zdi zámeckého areálu. Průčelí s vysokým, prostorným obloukovým vstupním výklenkem, uvnitř zrcadlově zaklenutým, je hladké, boční stěny otevřené oblouky, jsou též hladké. Průčelí je vyvrcholeno baldachýnovým štítem, ve středu odstupněným. Mansardová stříška je krytá taškami. Fasáda hladká, zdobená jen malovanými pilastry po stranách výklenků. Uvnitř nástěnná malba – na stěnách pilastry a arkády, na klenbě kartuše a hvězdné nebe. Na kamenném hranol. podstavci pískovcová polychrom. socha sv. Jana Nep. v téměř životní velikosti, v obvyklém postoji a pojetí, současná. Nad obloukem vstupu nápis, značně porušený, s označením Schwarzenberg…

1963 – Velmi silně oprýskaná omítka, která opadává. Mříž, kryjící průčelní vstupní oblouk, je rozbita. Dva kamenné schody u vstupu porušeny, jeden odvalen. Nutno opravit.

Series Navigation<< Kaple svaté Anny v BrnéKaple Panny Marie v Mírové ulici v Protivíně >>
Tagy