weby pro nejsevernější čechy

Kaple v lesích jižně od Šemnice

Mimo značené trasy v lesích jižně od Šemnice u jedné z cest, kopírujících tok Dubinského potoka, stojí výklenková kaple.
Jediná dostupná zmínka o kapli k nalezení na webu Památky a příroda Karlovarska:

Velká výklenková kaplička stojí nad rozcestím nedaleko Dubinského potoka při cestě k dnes již zcela zaniklé osadě Stichlův Mlýn (Stichelmühle) v lesích jižně od obce Šemnice (Schömitz) na okraji Vojenského újezdu Hradiště.

Velká hranolová výklenková kaplička na podélném obdélném půdorysu krytá šindelovou pultovou střechou. V průčelí je umístěn velký obdélný polokruhově zakončený výklenek, uzavřený železnou mříží. Nad nikou je nápis „VŠEHO DOČASU – PÁN BŮH NAVĚKY“. Vnější stěny kapličky jsou členěny lizénovými rámci. Ve výklenku je dnes umístěn pouze železný křížek.

Series Navigation<< Lesní kaple svatého Václava jižně od KyselkyKaple Panny Marie v zaniklé osadě Stichlův Mlýn u Andělské Hory >>
Tagy