weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple u kostela svatého Mikuláše v Lounkách

Součástí areálu kostela svatého Mikuláše v Lounkách je za kostelem na jižní straně v ohradní zdi zakomponovaná hřbitovní kaple.
V Památkovém katalogu má samostatný záznam:

hřbitovní kaple

Čtvercová barokní kaple s mohutnou profilovanou korunní římsou, na které spočívá jehlancová střecha. Směrem do hřbitova půlkruhově otevřena čelem plné valené klenby interiéru. Uvnitř zděná menza. Stavba pochází zřejmě z 18. stol.

Stavba prošla stejně jako kostel a zvonice rekonstrukcí. Jak prozrazují starší fotografie, nebyla ve zrovna dobrém stavu

Foto z Památkového katalogu

„Kostelní“ evidence o objektu hovoří jako o márnici:

Má novou střechu. Bez dveří, zařízená. Kolem je nově uděláno odvodnění. Márnice je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1843. Pozemek s márnicí patří církvi; ta zorganizovala v roce 2018 opravu márnice s využitím dotace od Ministerstva kultury ČR.

Series Navigation<< Kaple svatých Jana a Pavla v MastířovicíchKostel svatého Mikuláše v Lounkách >>
Tagy