weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Jana Nepomuckého ve Štěrbině

V zatáčce nad požární nádrží v obci Štěrbina (dnes součást Zabušan) stojí kaple svatého Jana Nepomuckého.

Kaple částečně zapuštěná do pozemků přilehlých domů je sice opravená a viditelně opečovávaná, ale najít se o ní nedá nic. Na wiki pouze zmínka v popisu obce: „Na návsi stojí kaple z roku 1839, obnovená v letech 1930 a 1995. Věžička je bez zvonu.

Zděná omítaní kaple na zhruba čtvercovém půdorysu se zadní stranou prodlouženou trojbokým rozšířením. Boční strany s velkým dvojitým obdélným oknem, členěným na malé tabulky, rámují lizény, přecházející na čelní straně do širokého pásu s naznačeným kvádrováním. V přední stěně obdélný dveřní otvor, k němuž vedou tři kamenné schody. Kolem dveří dva úzké polosloupy, vynášející mělkou lištu (v místě styku se sloupy přechází do hlavice). Nad hlavicemi reliéfy tváří, nesoucí na temeni hlavy širokou profilovanou lištu. Pod ní kolem rostlinného reliéfu RENOV. 1995., nad ní ve výklenu ERBAUT 1839. / RENOV.1930. Střechu pokrytou pálenou taškou odděluje od stavby přesahující oběžná profilovaná římsa, na přední straně oddělená jednou řadou tašek od trojúhelného štítu, přecházejícího do čtyřboké zvoničky s oválnými okenními otvory. Ve štítě malá socha svatého Jana Nepomuckého. Zvonička má kopulovou stříšku zakončenou křížkem. V poměrně prostorném interiéru několik lavic, u levé stěny snad harmonium(?), na oltáři barevná socha svatého Jana Nepomuckého, za ním po stranách v šikmých stěnách mělké šambránou rámované niky – vlevo Panna Maria, vpravo krucifix. Na stěnách obrazy a další sošky.

Series Navigation<< Kaple svatých Petra a Pavla v Kladrubech u TeplicKostel svatých Šimona a Judy v Zabrušanech >>
Tagy