weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple u kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech

Na návrší nad obcí Zahořany stojí kostel Nejsvětější Trojice, obklopený hřbitovem, v jehož zadní části je v ohradní zdi umístěna pětiboká hřbitovní kaple.

O kostele (a přilehlé zvonici) viz samostatný link.

Památkový katalog:

Kaple:

Pětiboká zděná hřbitovní kaple patrně Nejsvětějšího Srdce Ježíšova s karnerem a zvonovou věžičkou s umíráčkem, soudobá stavbě kostela. Nad vstupem trojúhelný fronton, průčelí člení lizénové rámce. Oltářní architektura od Fr. Kutschery z konce 18. století.

Původní evidenční list památky (rok 1967):

V rohu hřbitovní zdi za kněžištěm pětiboká kaple.

Stěny členěny lisenovými rámy. Stanovitá střecha s taškami. Plochý strop s fabiony. Ilusivní malba oltáře a stěn (rokaj).

Series Navigation<< Kaple svatého Františka Régis na návsi v SoběchlebechKostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech >>
Tagy