weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Jana Nepomuckého v Hrdlech

Nedaleko středu obce, přes silnici naproti zámku, je mezi domy v trojúhelníku místních komunikací skryta kaple svatého Jana Nepomuckého.

Široce rozsedlá stavba s obdélníkovým půdorysem. Kamenný, barevně odlišený základ, na něm bíle omítaná kaple. Na čelní hladké straně dveřní nahoře zaoblený otvor s dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. Na obou bocích kolem dveří mělké niky. Ve štítě nade dveřmi třetí, malá nika. Na levém boku dvě zamřížovaná obdélná okna, odhalující nezvyklou šířku stěny stavby. Ve druhé polovině zdi malý obdélný průduch. Zadní strana také hladká, štítu chybí na vrcholu proti čelu zdobný prvek. Uprostřed štítu otvor, zřejmě na úrovni „půdy“ kaple. Na pravé straně kaple také dvě okna, zbytek stěny zabírají velká dvoukřídlá dřevěná vrata. Až se vtírá otázka, zda snad kaple nesloužila jako hasičárna, zemědělský sklad či garáž…

Na sedlové střeše, kryté bobrovkou, na hřbetě za čelním štítem oplechovaná dřevěná sanktusní věžička se zvonem. Vršek místo makovice nese jednoduchý kovový kříž.

Najít se o kapli nic nedaří, kromě zasvěcení svatému Janu Nepomuckému (mapy.cz) žádné údaje o vzniku, staviteli či donátorovi…

Series Navigation<< Kaple se sochou Piety v Tylově ulici v Bohušovicích nad OhříKaple svatého Václava v Olešku >>
Tagy