weby pro nejsevernější čechy

Kaple na křižovatce Doksanské a Lužické cesty v polích severně od Roudnice nad Labem

V místě, kde zachovaný zbytek Doksanské cesty kříží cestu Lužickou uprostřed polí stojí sloupová stavba, dostupnými prameny označovaná jako kaple V Jirchářích.
Zvláštní kombinace božích muk a výklenkové kapličky tu stojí o samotě a donedávna nevypadala příliš dobře.

Aktuálně svítí do dálky její bílý nátěr, i když už je zblízka silně vidět, že není zas tak nový. Kapli tvoří spodní hranolová část, v níž jsou na všech stranách podlouhlé obdélné niky, zakončené obloukem. Vrchní část je oddělena hranatou lištou. Je zhruba poloviční výškou, na každé straně obdélný výklenek, jeden z nich dvakrát hlubší než zbylé 3.  V něm novodobý obraz, zřejmě Panna Marie s rodiči – svatou Annou a svatý Jáchym. V jednom z výklenků je reliéf polopostavy obklopené mušlemi, s holí a knihou v ruce. Mušle jsou atributem několika světců, podle orezlé tabulky pod výklenkem se jedná o svatého Jakuba Většího, patrona poutníků a cestovatelů (byť postava napůl vypadá jako žena). Kvádrový sloup vrcholí podstřešní římsou, dvěma trojúhelnými štíty a sedlovou stříškou s dvojitě položenými taškami, v jejímž hřebeni je zasazen kovový křížek s ornamenty. Ve štítech je umístěno keramické boží oko, obklopené svatozáří.

Informační tabule na místě uvádí: „Ročenka Podřipského muzea z roku 1904 se zmiňuje o kapličce v Jirchářích – užívá se pobožnostem soukromým a k zastavení při veřejných procesích.

Series Navigation<< Kaple před domem čp. 15 v ŽidovicíchKaple v parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem >>
Tagy