weby pro nejsevernější čechy

Kaple sv. Huberta u silnice do Kamenice ze Zákup

Na trase Naučné stezky Zákupy nedaleko vyhlášeného pramene Tří svatých se na opačné straně silnice nachází odpočinkový plácek, na němž stojí pomník Jiřího Žichlického a výklenková kaple sv. Huberta.
O kapličce se některé prameny, věnované naučné stezce, zmiňují jako o božích mukách. Což je asi tak všechno, co se mi podařilo na netu zjistit. I tady je však infocedule, která však o její historii přináší velmi málo informací:

V letech 2002 a 2005 restaurovaná „Boží muka Sv. Huberta“ jsou důkaze snahy města o oživení drobných staveb a památek, které nám zanechaly minulé generace. V tomto případě z bývalé téměř ruiny, zarostlé v ostružinách a lesním porostu, vyrostla pohledná stavba, hojně navštěvovaná místními občany i projíždějícími turisty. Dnes je společně s vkusně upraveným okolím významnou součástí trasy budované naučné stezky, vedoucí ze Zákup kolem meandrů řeky Svitávky, údolím Kamenického potoku, směrem na Nové Zákupy a zpět.

„Boží muka Sv. Huberta“ byla při příležitosti zákupských slavností v roce 2002 řádně vysvěcena. Zasvěcena byla sv. Hubertovi, patronovi myslivců a ctiteli cechu lesnického, zčásti i proto, že se nachází na území lesů, patřících městu Zákupy.

V historických materiálech není o objektu zmínka, nedochovaly se ani jiné údaje.

V současnosti památka prožívá novodobou začínající tradici. Každoročně se zde při příležitosti svátku sv. Huberta scházejí myslivci a lesáci, kteří svému patronovi zapalují svíčky jako dík za lovecké zážitky.

Kaplička stojí v začínajícím svahu lesa, nad jedním schodem stojí jednoduchá stavba s obdélným výklenkem, uzavřeným kovanou mříží. Na zadní stěně výklenku je malovaný obraz setkání sv. Huberta s jelenem. Pod výklenkem je plastický holý štít. Horní část kaple tvoří trojúhelníkový štít rámovaný masivní římsou, nesoucí stříšku z pálených tašek.

Na vedlejším stromě visí malý dřevěný „křížek“ s římským letopočtem LP MMIII, ve spodní části s plechovou tabulkou s nápisem „U Svatého Huberta“. Ve středu tohoto artefaktu je cosi, co nejvíc připomíná futuristickou ptačí budku.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple v Kamenici u ZákupKaple Panny Marie v Nouzově u Semil >>
Tagy