weby pro nejsevernější čechy

Kaple sv. Huberta u silnice do Kamenice ze Zákup

This entry is part 116 of 217 in the series Kostely, kaple, chrámy, zvonice, hrobky, mauzolea

Na trase Naučné stezky Zákupy nedaleko vyhlášeného pramene Tří svatých se na opačné straně silnice nachází odpočinkový plácek, na němž stojí pomník Jiřího Žichlického a výklenková kaple sv. Huberta.
O kapličce se některé prameny, věnované naučné stezce, zmiňují jako o božích mukách. Což je asi tak všechno, co se mi podařilo na netu zjistit. I tady je však infocedule, která však o její historii přináší velmi málo informací:

V letech 2002 a 2005 restaurovaná „Boží muka Sv. Huberta“ jsou důkaze snahy města o oživení drobných staveb a památek, které nám zanechaly minulé generace. V tomto případě z bývalé téměř ruiny, zarostlé v ostružinách a lesním porostu, vyrostla pohledná stavba, hojně navštěvovaná místními občany i projíždějícími turisty. Dnes je společně s vkusně upraveným okolím významnou součástí trasy budované naučné stezky, vedoucí ze Zákup kolem meandrů řeky Svitávky, údolím Kamenického potoku, směrem na Nové Zákupy a zpět.

„Boží muka Sv. Huberta“ byla při příležitosti zákupských slavností v roce 2002 řádně vysvěcena. Zasvěcena byla sv. Hubertovi, patronovi myslivců a ctiteli cechu lesnického, zčásti i proto, že se nachází na území lesů, patřících městu Zákupy.

V historických materiálech není o objektu zmínka, nedochovaly se ani jiné údaje.

V současnosti památka prožívá novodobou začínající tradici. Každoročně se zde při příležitosti svátku sv. Huberta scházejí myslivci a lesáci, kteří svému patronovi zapalují svíčky jako dík za lovecké zážitky.

Kaplička stojí v začínajícím svahu lesa, nad jedním schodem stojí jednoduchá stavba s obdélným výklenkem, uzavřeným kovanou mříží. Na zadní stěně výklenku je malovaný obraz setkání sv. Huberta s jelenem. Pod výklenkem je plastický holý štít. Horní část kaple tvoří trojúhelníkový štít rámovaný masivní římsou, nesoucí stříšku z pálených tašek.

Na vedlejším stromě visí malý dřevěný „křížek“ s římským letopočtem LP MMIII, ve spodní části s plechovou tabulkou s nápisem „U Svatého Huberta“. Ve středu tohoto artefaktu je cosi, co nejvíc připomíná futuristickou ptačí budku.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple v Kamenici u ZákupKaple Panny Marie v Nouzově u Semil >>
Tagy