weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice v Borku u Zahrádek

U silnice, procházející obcí Borek u Zahrádek, stojí kaple Nejsvětější Trojice.

Moc se toho o ní najít nedá. Kaple v centru obce pocházející z konce 18. stol. je jednolodní obdélnou stavbou s oblým závěrem. Presbytář je odstupňován od zbytku kaple jedním schodem. V interiéru se nezachovalo žádné vybavení. Ve vížce nad závěrem kaple se nachází zvon s kruhovou korunou, který ale nemá srdce.

Pozdně barokní vzhled kaple téměř zanikl po mnohých úpravách. Hlavice zvonu je kruhová, oproti v dřívější době běžnému věnci žeber. Podle způsobu provedení hlavice zvonu lze dobu ulití zvonu odhadovat na 1. polovinu 20. století.

Doplnit lze snad jen tolik, že na boku jsou dvě okna, sklenutá horním obloukem, na čelní straně po krajích dvě dvojice naznačených pilastrů, ukončené v podstřešní římse, nad níž je trjúhelný štít s prázdnou nikou, ukončený kovovým dvojitým křížem. Sedlová střecha, kopírující zaoblení v zadní části, je kryta pálenou taškou, dřevěná zvonička je oplechovaná, se stanovou stříškou s makovicí a vrcholovým křížem.

 

Series Navigation<< Kostel svaté Barbory u ZahrádekZvonice na hřbitově v Jestřebí >>
Tagy