weby pro nejsevernější čechy

Kaple svaté Anny v Nučničkách

V jižní části obce Nučničky stojí u silnice kaple svaté Anny.
Kaplička takřka „neviditelná“. Stavba stojí celá na soukromém pozemku, na „veřejnost“ vykukuje jen čelní strana z ohraničení zahrady. Kolem prochází chodník, oddělený od silnice travnatým pásem, v němž rostou stromy s bohatou korunou, během vegetace znemožňující objekt solidně vyfotit.

Co je vidět – zděná omítaná stavba na mírně obdélném půdorysu. Čelní strana s trojúhelným štítem, odděleným podstřešní římsou. Kolem dveřního otvoru, který je obloukový a ohraničený projmutou hranou, po stranách ve fasádě naznačeno bosované zdivo. Pouze ve spodní části hladce omítnuté základy, barevně zvýrazněné. Pod oddělující římsou nade dveřmi nápis Svatá Anno oroduj za nás! Štít hladký. V hlubokém dveřním otvoru dvoudílné dřevěné dveře, oblouk nad nimi zasklen. Na obou bocích kaple obloukové okno se stejným rámováním, jako mají dveře. Střecha polovalbová, kryta bobrovkou. Na hřebeni v přední části nad štítem zvonička, tvořená čtyřmi oplechovanými sloupky a projmutou jehlancovitou stříškou, která vrcholí malou makovicí s křížem.

Po dlouhém pátrání zmínka tam, kde by to člověk nečekal: V roce 1887 byla v obci postavena kaple a zasvěcena sv. Anně.

Series Navigation<< Kostel svatého Vojtěcha v PočaplechZvonice u kostela svaté Kateřiny Alexandrijské severně od Libotenic >>
Tagy