weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Františka Régis na návsi v Soběchlebech

Na návsi v Soběchlebech (dnes součást Krupky) v ulici Náves u rybníčku – požární nádrže stojí kaple svatého Františka Régis.

Jediné, kde se o kapli dá něco najít, je evidence římskokatolických sakrálních staveb a míst kultu na území farnosti Bohosudov v rámci litoměřického biskupství. Což je jen potvrzení, že existuje, a má toto prazvláštní zasvěcení, s nímž jsem se ještě nesetkal. Byl to francouzský jezuitský misionář a kazatel a je patronem krajkářek a pomocníkem proti moru. Mapy.cz tvrdí, že kaple byla postavena v roce 1790 a opravena v roce 1898. Z jakých zdrojů tato informace vychází, nemám zdání…

Pod obří lípou se krčí zděná stavba na obdélném půdorysu, se zaoblenou zadní částí. Nad terénem vystupující základy, na nich omítnuté stěny – v hladkých bocích malé dřevěné okénko s horním zaoblením, spodní římsou a kovovou mříží. Zadní oblá stěna bez otvoru. Na čelní straně kaple dva široké rýhované pilastry, na nichž jsou osazeny dvě desky se jmény obětí Velké války. Nad nimi ornament a hlavice, nesoucí římsu, oddělující trojúhelný štít s kruhovým okénkem, a přecházející na bocích pod střechu. Dveřní otvor lemován portálem, v horní části zdobeným rostlinným ornamentem a reliéfním obdélníkem, nad nímž je prolamovaný trojúhelný štít. Nad štítem kovový úchyt na prapor. Dveře dřevěné se dvěma obdélnými prosklenými okénky s kovanou mříží. V interiéru několik obrazů a soch, vlevo dřevěné lavice (jdou vidět 4 řady). Na oltářním stole kříž ve skleněné kopuli, na pravé straně před oltářem kovový svícen, stolek a vpravo od okna klekátko.

Střecha valbová, v zadní části přizpůsobená zaoblení stavby. Kryta je asfaltovým šindelem. Zhruba uprostřed hřebene dřevěná věžička na půdorysu šestihranu. Na vyplněné základně sloupky, mezi nimi zvonová stolice s jedním zvonem. Věž kryje jehlancová oplechovaná střecha.

Přední stěna kaple praská, velká trhlina se táhne od pravého horního rohu dveřního portálu k pravé straně štítu. Další menší trhliny i v dalších místech stavby. Omítky ve spodní části kaple opadávají.

Series Navigation<< Kaple svatého Marka na návsi v Dolním MaršověHřbitovní kaple u kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech >>
Tagy