weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Stapina (Klokočka)

V lesích u Bakova nad Jizerou, u silnice vedoucí do Maníkovic, v lokalitě nazývané Klokočka, stojí kaple svatého Stapina (Stabina, Stafina, Štefana), později zasvěcená sv. Prokopu.

Barokní kaple pochází z let 1724–1730. Postavena byla nad pramenem na odlehlém poutním místě v lesích na náklady hraběnky Marie Markéty Valdštejnové.

Zvláštní stavba na velmi zvláštním místě. Napůl zabořená do svahu, napůl zakrývající pod ní prýštící pramen, ke kterému se do dnešních dní sjíždějí „žíznivci“ s PET lahvemi a kanystry. Začíná tu nedávno postavená křížová cesta.

Památkový katalog nabízí mírně neaktuální údaje (na terase je k vidění jen jedna socha):

Kaple sv. Stapina se sochami sv. Judy Tadeáše (V pravé ruce kyj opřený o zem, v levé štít s vyobrazením Kristovy hlavy, tzv. mandylion. Ten podle legendy přinesl králi Abgarovi z Edessy), a sv. Jana Nepomuckého na terase se nachází u zámečku, při cestě ve směru na Mladou Boleslav, v lese v údolí potoka Rokytky. Kaple stojí ve svahu na pravém břehu nad pramenem, v sousedství starší dřevěné svatyňky, která byla zbořena v roce 1811.

Předmětem ochrany je kaple sv. Stapina, terasa, socha sv. Judy Tadeáše, socha sv. Jana Nepomuckého a pozemek parc. č. st. 96.

V prostředí památky se nachází nechráněná tarasní zeď, podpírající svah za kaplí.

V dalších zdrojích lze nalézt s kaplí spojenou legendu, že kaple byla postavena jako dík za uzdravení ze dny jednoho člena rodu Valdštejnů (podle některých zdrojů šlo o manžela donátorky) vodou z místního pramene, jíž byly od té doby připisovány léčivé vlastnosti. Údajně tu byly dokonce malé lázně.

Stavba je umístěna na kamenné terase, spočívající na třech pilířových arkádách a zdobené sochami sv. Ivana (rozpor s Památkovým katalogem a dle atributů chyba) a sv. Jana Nepomuckého. Socha sv. Jana Nepomuckého byla v roce 2011 přemístěna do budovy kaple. Jedná se o barokní elipsovitou centrální stavbu s půlkruhovým presbytářem a plochým průčelím, která je členěná pilastry a půlkruhovými okny. Vnitřek je zdoben pilastry nesoucí valenou klenbu s lunetami.

Hlavní oltář je barokní z roku 1742. Oltářní obraz se sv. Stafinem je nesený anděly. Dva boční oltáře s rámovými obrazy sv. Tekly a Kamila jsou v rokokovém stylu z roku 1794.

===

Kaple je zasvěcena sv. Stapinovi, v Čechách neznámému francouzskému světci. Sv. Stapin byl v 7. století biskupem v jihofrancouzském městě Carcassonne, kde v tehdejší pohnuté době vykonal řadu zázračných skutků. Proč zakladatelka kaple, Marie Markéta z Valdštejna zvolila právě jeho (a ne třeba tehdy „moderního“ sv. Jana Nepomuckého) se už asi nedozvíme. Možná se tu odráží vliv francouzské kultury, možná nějaká osobní záležitost, kdo ví….

Lázně časem zanikly a bývalá lázeňská budova byla v roce 1832 změněna na myslivnu a později ještě klasicistně přestavěna.V lesích kolem Klokočky vznikla obora, ve které stával v průsečíku osmi průseků střelecký pavilon, zvaný Zelený letohrádek.

Stapin je podoba jména Estapien, to je česky Štěpán, proto je někdy kaple označována i jako kaple sv. Štěpána.

Ve starších turistických průvodcích stojí, že kaple je zasvěcena sv. Prokopu. Tak je ostatně označena i na starých mapách (I. a II. vojenské mapování). Prý je tomu tak proto, že kapli vysvětili 4. července na svátek sv. Prokopa. Zemský patron Prokop byl zřejmě lidu bližší, než neznámý Stapin. Na Prokopa tu bývala pouť a tak není divu, že kapli začali nazývat jeho jménem.

Bývalý lázeňský dům je už za plotem obory, ve které se chovají daňci a je nepřístupný.

Další tipy na výlet naleznete na Brána do Čech

Series Navigation<< Kaple Panny Marie Einsiedelnské (Ostrov)Dřevěná zvonice Lomnice nad Popelkou >>
Tagy