weby pro nejsevernější čechy

Márnice v Klapém

V jihozápadním rohu hřbitova v Klapém je do ohradní zdi zakomponována jednoduchá stavba márnice.

Stavba obdélného půdorysu s hladkými omítanými stěnami, levá a zadní stěna jsou součástí ohradní zdi hřbitova. Sedlová střecha kryta pálenou taškou, bez okapů. Pravá stěna má dvě obdélná okna, chráněná mříží. Štítové stěny (přední i zadní) jsou převýšeny nad střechu, s uchy a výstupkem v nejvyšším bodě. Čelní stěna má uprostřed umístěný dveřní otvor s dřevěným portálem z trámů. Vyplňují ho prkenné dveře. Stěna je na mnoha místech rozpraskaná, silně špinavá (možná až plesnivá).

Series Navigation<< Zvonice v KlapémVýklenková kaple na návsi ve Lkáni >>
Tagy