weby pro nejsevernější čechy

Kaple v Židovicích

Na návsi ve středu obce Židovice stojí kaple.

Dědina jako dlaň (2011 jen 55 stálých obyvatel), zjistit cokoli podrobnějšího se jeví zhola nemožné. Obcí stejného jména je povícero, při vyhledávání se ukazuje leccos, ale v téhle obci na Lounsku je v evidenci NPÚ pouze několik domů a krucifix před kaplí.

Na webu „nadřazené“ obce Libčeves je pouze zmínka, že „Uprostřed obce před obdélnou kaplí z konce 19. stol. stojí na reliéfem zdobeném hranolovém soklu barokní pískovcový kříž z r. 1732 s korpusem a obláčky.“

Dle starších fotografií byl stav kaple velmi neutěšený – zřejmě prošla velkou rekonstrukcí, o níž ovšem nelze nic najít:

Soubor:Židovice (Libčeves) 2015-08-30 Kaple.jpg
Foto z roku 2015 z wikipedie

Těsně u silnice zděná omítaná stavba na obdélném půdorysu v mírném sklonu od vozovky . Nízký omítnutý základ, všechna nároží se štukovou bosáží. Na čelní stěně obloukový vstupní otvor, vyplněný zdobnými dřevěnými dveřmi. Nade dveřmi prosklený oblouk. Po stranách otvoru štukem naznačené sloupy, nesoucí na římsových hlavicích oblouk s naznačenými kvádry, krytý z vnější strany lištou. Trojúhelný štít je od spodní části oddělen průběžnou římsou, krytou bobrovkami, stejně jako vrch štítu. Ve štítě kruhové okno, a na bocích dva sloupky se stanovou stříškou. Na bočních stěnách kaple dvojice obloukových oken, nad obloukem stejný štuk jako nade dveřmi. Zadní strana kaple bez oken, mírně do oblouku. Za štítem na hřebeni oplechovaná věžička (zvon není vidět), krytá strmou jehlancovou střechou, ukončenou křížkem. Další (dvojitý) kříž je na konci hřebene valbové střechy, kryté bobrovkou.

Series Navigation<< Kostel Stětí svatého Jana Křtitele v LibčevsiKaple Nejsvětější Trojice v Semči >>
Tagy