weby pro nejsevernější čechy

Skalní kaple u cesty z Mezné k Meznímu můstku mezi soutěskami

Na jednom z balvanů, rozesetých podél strmé pěšiny z Mezné k Meznímu můstku na Kamenici, je vytesán výklenek s křížem.
U kaple je informační tabule s textem:

Skalní kaple při této stezce z Mezné na Růžovou byla vytesána na paměť obchodníka s dřívím J. Clara † 1870
Verš pod výklenkem ve volném překladu zní: Bůh moudře žehná od věků, vyslechne sny a přání naše a rozhoduje sám co bolest léčí v člověku. Proto když nejhůř je ti, když zoufáš si, vzpomeň: všichni jsme boží děti.

Series Navigation<< Kaple u hřbitova v LudvíkovicíchKaple svaté Anny v Kyselce >>
Tagy