weby pro nejsevernější čechy

Kaple na Kalvárii u Mařenic

Nad obcí Mařenice se tyčí zalesněný kopec (445 m n. m.), pojmenovaný Kalvárie, na jehož vrcholu již opět stojí kaple.

Poutní místo je pro ty, kdo přicházejí po žluté turistické značce od Trávník či Dolní Světlé nepřehlédnutelné. Stále ještě „čerstvá“ a bílá fasáda září do dálky. Nahoru vede ze žluté odbočka, procházející mezi domky na severozápadním úpatí. Postupně cesta mohutní, objeví se kamenné stupně, kolem nichž se v 1. polovině 20. století rozkládala zastavení Křížové cesty. Ač to zespodu příliš nevypadá, výstup ke kapli není až tak náročný, navíc ho korunuje slušný výhled na Mařenice a okolí z nově opravené plošiny před kaplí.

Z webu o Lužických horách, infocedule pod Kalvárií a dalších internetových zdrojů:

Na kopci byla již někdy v 17. století poustevna U sv. Anny, jejíž okolí zdobily různé náboženské obrázky. Pravděpodobně v roce 1681 na místě původní velice primitivní poustevny vyrůstá prostá dřevěná kaplička.

Kolem roku 1700 byl do nevelké skály vytesán oltář v podobě Božího hrobu, nad nímž byl vztyčen kříž.

Sedlák Christof Schier vystavěl na místě dřevěné kapličky kamennou stavbu, sestávající ze tří stupňovitě za sebou přistavěných místností. Kdy kaple vznikla není jisté, většinou se uvádí rok 1750, ale mohlo to být i dříve. V roce 1745 na místě přibyly plastiky Panny Marie Bolestné a anděla.

V roce 1865 byla kaple zcela renovována a o rok později do ní farář Geisler daroval oltářní obraz Zvěstování Panny Marie od Franze Wedlicha z Chotovic. Téhož roku bylo také založeno nové přístupové schodiště,  přibyly kapličky zastavení křížové cesty a na kopec byly přeneseny sochy Ecce Homo z roku 1697 a Mater Dolorosa, které do té doby stály u cesty na jeho úpatí. Na vrcholku nad kaplí stál kříž, postavený Franzem Knoblochem, a na skalkách u něj byly reliéfy svatých, vytesané podle lidové tradice již někdy v 1. polovině 18. století mařenickým stolařem Franzem Schierem, jemuž je připisováno také autorství skalních reliéfů u osady Třídomí při staré cestě do Kunratic.

Ještě před 2. světovou válkou na Kalvárii pravidelně směřovala procesí z Mařenic, Heřmanic a Dolní Světlé, ale s odchodem původních obyvatel po roce 1945 tyto tradice zanikly.

Po vysídlení německého obyvatelstva vedla nízká religionizita nově příchozích k nezájmu o sakrální památky. Postupným chátráním došlo k devastaci mnoha památek, místní využívali kameny ke stavebním účelům.

Kaple se postupně rozpadla a sochařská výzdoba byla zčásti odvezena a zčásti zničena. Nakonec z kaple zůstala jenom zřícenina. První kroky k obnově podnikal již v roce 1998 bývalý starosta pan Petr Tlustý.Až v letech 2008-2009 byla kaple obnovena z prostředků Evropské unie, SZIF a obce Mařenice a 19. června 2010 slavnostně vysvěcena.Od tohoto roku se koná (osm neděl po velikonocích) u kaple slavnost a bohoslužba. Později byl opraven i kříž na vršku nad kaplí.

Z webu o křížových cestách:

Kalvárie (445 m) je nevelký zalesněný vrch, vystupující přímo nad jihovýchodním okrajem Mařenic mezi silnicemi do Kunratic a Heřmanic. Kopec má dva vrcholky a na severním z nich bylo vybudováno poutní místo, přístupné po cestě, začínající zcela nenápadně mezi domky na severozápadním úpatí. Teprve výše na svahu je upravená široká cesta s kamennými schody, která bývala v 1. polovině 20. století vroubená zastaveními křížové cesty.

Na kopci byla již někdy v 17. století poustevna u sv. Anny, jejíž okolí zdobily různé náboženské obrázky. Později byl do nevelké skály vytesán boží hrob, nad nímž byl nejprve vztyčen kříž, na jehož místě pak sedlák Christof Schier vystavěl kamennou kapli, sestávající ze tří stupňovitě za sebou přistavěných místností. Kdy kaple vznikla není jisté, většinou se uvádí rok 1750, ale mohlo to být i dříve.

V roce 1865 byla kaple zcela renovována a o rok později do ní farář Geisler daroval oltářní obraz Zvěstování Panny Marie od Franze Wedlicha z Chotovic. Téhož roku bylo také založeno nové přístupové schodiště a na kopec byly přeneseny sochy Ecce homo z roku 1697 a Mater Dolorosa, které do té doby stály u cesty na jeho úpatí. Na vrcholku nad kaplí stál kříž, postavený Franzem Knoblochem, a na skalkách u něj byly reliéfy svatých, vytesané podle lidové tradice již někdy v 1. polovině 18. století mařenickým stolařem Franzem Schierem, jemuž je připisováno také autorství skalních reliéfů u osady Třídomí při staré cestě do Kkunratic.

Ještě před 2. světovou válkou na kalvárii pravidelně směřovala procesí z Mařenic, Heřmanic a Dolní Světlé, ale s odchodem původních obyvatel po roce 1945 tyto tradice zanikly a noví osídlenci nechali poutní místo zpustnout. Kaple se postupně rozpadla a sochařská výzdoba byla zčásti odvezena a zčásti zničena. V roce 2008 zůstala z kaple už jenom zřícenina. V letech 2008 až 2009 byla kaple obnovena.

Series Navigation<< Kaple BořkovKaplička sv. Antonína Hodkovice nad Mohelkou >>
Tagy