weby pro nejsevernější čechy

Kaple ve středu obce Chožov

Uprostřed obce Chožov pod požární nádrží stojí kaple, obklopená několika památníky.

Jediná dostupná zmínka o existenci kaple je v popisu zaniklého kostela svatého archanděla Michaela, který „stál na pahorku šikmo vlevo nad kaplí“. Jinak nikde ani slovo, dokonce ani v katalogu litoměřické diecéze.

Samotná kaple je zděná omítaná budova takřka čtvercového půdorysu, k níž na severozápadní straně přiléhá užší věž, jejíž stavba dosahuje hřebene sedlové střechy kaple (kryta bobrovkou). Věž má střechu jehlancovou, prohnutou, plechovou. Z jihovýchodní strany je přístup po třech schodech, které překonávají výškový rozdíl terénu. Dveřní otvor obdélný, dveře dvoudílné, dřevěné, v horní části prosklená část. Po stranách vstupu dvě pamětní desky obětem Velké války, nad vchodem ve vysokém trojúhelném štítě malý reliéf kalicha.  Na bocích kaple obloukové okno, lemované šambránou. Věž má v úrovni patra na každé straně užší obloukové okno taktéž s lemováním.

Podle dostupných fotografií okolí kaple prošlo několika změnami. Býval kolem ní plot, pomníky byly umístěny před kaplí, opravený zdevastovaný křížek stál v trávě mezi záhony:

Foto z webu Drobné památky z roku 2013
Foto z galerie mapy.cz z roku 2019
Series Navigation<< Kaple v jihozápadní části obce ChožovKostel Církve československé husitské (Husův sbor) v Chožově >>
Tagy