weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple u kostela Narození Panny Marie v Dubnici

Součástí památkově chráněného areálu kostela Narození Panny Marie v Dubnici, obklopeného hřbitovem, je v severozápadním rohu stojící hřbitovní kaple.

Jediná dostupná informace o kapli je k nalezení v Původním evidenčním listu památky, který je součástí záznamu v Památkovém katalogu:

V severozápadním rohu hřbitova čtvercová kaple s mansardovou šindelovou střechou, portál půlkruhově uzavřený s klenákem. Plochostropá.

Čas oponou mocně trhnul. Na kostele nějaké záchranné práce probíhají, kaple ale zřejmě zůstává (zatím?) mimo. Viditelnou změnou proti popisu ze 60. let 20. století je výměna střešní krytiny – místo šindele plech. Vnitřek kaple trpí vlhkostí, stěny jsou plesnivé a část omítky opadaná. Při pohledu na boční okno (obloukové, obkroužené po celém obvodu šambránou) je vidět přes celou výšku stavby procházející prasklina. Portál je uzavřen dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, ve spodní části plnými, v horní části s řadou otvorů. Špičku střechy zdobí malá makovice s obrysovým dvojitým křížem, zdobeným řadou ornamentů a hvězdami.

Series Navigation<< Niesigova kaple naproti domu čp. 170 v DubniciKostel Narození Panny Marie v Dubnici >>
Tagy