weby pro nejsevernější čechy

Kaple na rozcestí ulic Smečenská a U Přádelny ve Slaném

U rozcestí ulic Smečenská a U Přádelny ve Slaném stojí výklenková kaple.
Dle dostupných fotografií měla kaple nedávno (rok 2018) zcela jinou barevnost a chátrala – poškozená omítka na mnoha místech opadávala. Dle webu Památkové páče na Slánsku nešlo o první opravu:

18. 11. 2010 – Péčí města Slaný byla firmou Zemko obnovena dlouhodobě zanedbaná výklenková kaple ve Smečenské ulici u Fantova mlýna z roku 1822. Problém vlhkosti vyřešilo odvedení vody pomocí malé drenáže. Byly zpevněny a doplněny lokálně narušené části zdiva zejména v soklové části, stejně tak byla ve štuku obnovena bosáž rámující niku a profilace římsy a vyspravena střešní krytina. Odstín nátěru byl zvolen tmavší, a to zejména vzhledem k rušnému provozu na přilehlé komunikaci. Na závěr byla kaple opatřena kopií původní litinové mříže, která, doufejme, zamezí případným pokusům vandalů o její poškození. Kaple je nevelkou, ale přesto pozoruhodnou drobnou sakrální památkou, která se nachází při jednom z významných vstupů do města, které tak nyní může opět důstojně reprezentovat. Kaple byla zasvěcena Panně Marii Bolestné, dříve se v ní nacházela socha Piety.

Na opravu získalo město Slaný dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu – SZIF –  Program rozvoje venkova.

Tehdejší oprava a „odvodnění“ zřejmě příliš dlouho nevydržely, ale o další opravě nelze nic dohledat. Vedle kaple vlevo je umístěn nízký kovový stojan s deskou. Snad na ní bývala dostupná nějaká informace o kapli či o její rekonstrukci. Deska je však dnes „nepopsaný list“, nezůstalo na ní ani písmenko. Snad bude mít oprava delší trvání…

Zajímavá je fotografie původní podoby kaple:

Památkový katalog:

Drobná výklenková kaple je výjimečná svou čistě empírovou fasádou. Byla vystavěna r. 1822. Situována je v jižní části města, po pravé straně silnice na Smečno. Drobná obdélná stavba, se segmentově sklenutým, lehce zasunutým výklenkem je ukončená mohutnou vysazenou římsou s kvádrovým nástavcem vrcholícím křížem. Čelní stranu nástavce zdobí vpadlý segmentový oblouk, oblouk výklenku pak omítková kvádrová rustika. Průčelí kaple je po stranách zdůrazněné lizénami. Zešikmené stříšky kryjí pálené bobrovky.

Původní evidenční list památky:

1962: Z kamene a z cihel zděná výklenková kaple z roku 1822 krytá taškami, s kovanou železnou mříží před výklenkem. Výklenek klenutý segmentem a rámovaný kvádříky, nad ním mohutná římsa a nad ní kvádrový nástavec, v přední straně necelý polokruh v omítce. Nejvýše křížek. Před kapličkou 2 nízké schody. Uvnitř výklenku nyní obraz hlavy P. M. bez uměl. hodnoty.

V červnu 1970 došlo k částečné destrukci po nárazu nákladního auta. Pravá polovina stržena, kovaná mříž vyražena, ve zdivu trhliny.

Doplňkový evidenční list:

Kaplička stojí v J-části města u silnice na Smečno. Drobná stavba obdélného půdorysu je zděná z kamene a cihel a omítaná. Nízký sokl je jemně odsazen; segmentem sklenutý výklenek v obdélném vpadlém poli je lemován kvádrovou rustikou. Kaplička je ukončena mohutnou římsou s kvádrovým nástavcem a křížem ve vrcholu. Hrany nástavce lemovány pilířky, na čelní straně segmentový oblouk v omítce. Římsa i nástavce opatřeny taškovou krytinou. Kaplička je pod výklenkem datována MLCCCXXII.

Series Navigation<< Kaple Božího hrobu na vrchu nad Kvíčkem u SlanéhoValdštejnská kaple v Pietním parku v Litvínově >>
Tagy