weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marie ve Fatimě ve zdi farní zahrady před kostelem svatého Vojtěcha v Počaplech

Ve zdi farní zahrady před kostelem svatého Vojtěcha v Počaplech je zakomponována výklenková kaple Panny Marie ve Fatimě.
Dle cedulky u kaple se jedná o novodobý artefakt, proražený do zdi po ničivých povodních v roce 2002:

Panna Maria ve Fatimě / 13. října 1917 / Ať lidé přestanou Boha urážet / který je již tolik urážen // Zamysli se nad povodní / 16. srpna 2002

Ve hladké zdi z hrubého kamení (opuky?) vytvořen obloukový výklenek, připomínající jeskyni. V něm stojí na nízkém soklu socha Panny Marie se sepjatýma rukama z bílého materiálu, zdobená zlacením.

Nikde k nalezení žádná zmínka.

Series Navigation<< Kaple Nejsvětější tváře našeho pána Ježíše Krista u kostela svatého Vojtěcha v PočaplechKostel svatého Vojtěcha v Počaplech >>
Tagy