weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Marka na návsi v Dolním Maršově

Na návsi v Dolním Maršově mezi domy čp. 4 a 6 stojí u silnice kaple svatého Marka.

O kapli se nedá najít nic kloudného.

Jedna stěna přitisknuta k výše zmíněnému domu čp. 4, zadní část omezena plotem u domu čp. 6. Vidět je pouze průčelí kaple, východní stěna a zadní zkosená část. Na základovém soklu obdélného půdorysu vyšší zděná stavba. Ke vstupním dveřím vedou dva schody, hluboký dveřní otvor s horním obloukem vyplňují dvoukřídlé dřevěné dveře. Zbytek hladké stěny je nade dveřmi vyplněn velkým kruhovým oknem v trojúhelném štítě, jemuž chybí špice – místo ní na sedlovou střechu nasedá zděná čtverhranná věž – zvonice s volnými obloukovými okny a oplechovanou jehlancovou střechou, na níž je umístěn obrysový kříž. Střecha kryta asfaltovým šindelem (na hřebeni dva odvětrávací komínky). V jediné přístupné boční stěně obdélné okno s horním obloukem. Vpravo od vchodu památkově chráněná socha svatého Prokopa.

Nikde nic o roku vzniku, donátorovi, zasvěcení, přítomnosti sochy jiného svatého…

Series Navigation<< Kaple na rozcestí v Soběchlebské ulici mezi Unčínem a SoběchlebyKaple svatého Františka Régis na návsi v Soběchlebech >>
Tagy