weby pro nejsevernější čechy

Kaple u polní cesty jihovýchodně od Manušic

Jihovýchodně od Manušic u takřka neznatelné polní cesty, souběžné s modrou turistickou značkou, vedenou po trase cyklostezky Varhany, je ve skupině stromů ukryta výklenková kaple.

Na mapách.cz je tu sice vyznačena jasná pěšina, realita je však poněkud odlišná. Na rozmezí luk a polí je tu jen prošlapaná tráva, po nějaké trvalejší cestě ani stopa. V podstatě tu nemá kdo a proč chodit, když je veškerý provoz sveden na vyasfaltovaný povrch na bývalé železniční trati. Zdálo se mi (i s ohledem na nedaleký kříž), zda nešlo o zapomenutou kostelní stezku do České Lípy, ale dle wiki byly Manušice v 19. a  20. století se 182 katolíky přifařeny do Horní Libchavy. Navíc dostupné info o ničem takovém nehovoří:

Web spolku Drobné památky severních Čech o kapli píše:

Hranolová zděná kaple s obdélným půdorysem a sedlovou střechou. Kaple je omítnutá, opatřená světlým krycím nátěrem kombinovaným s růžovým zdůrazněním členících prvků. Obíhá ji širší kamenný sokl a završuje ji sedlová střecha, pokrytá červenými bobrovkami. V čelním štítě je malá valeně zaklenutá nika. Boční stěny člení nárožní lizény. V čelní stěně se až od země otevírá vysoký valeně zaklenutý vstup do valeně zaklenuté místnůstky, která je uzavřena jednoduchou kovanou mříží. Na zadní stěně je umístěn svatý obrázek. Vstup po stranách doprovázejí dva vysoké a úzké lizénové rámce. Podle historických fotografií měla kaple původně mnohem bohatší architektonické členění.

Kapli u cesty z Manušic do Lípy dal někdy v 19. století postavit majitel hospodářství Kreibich z bývalého manského statku (Edelhof) v Manušicích. Pověst o tom vypráví: „Když jmenovaný – pravděpodobně z Nového Zámku – jel na koni domů, splašil se kůň, vyhodil ho ze sedla a vlekl ho až na ono místo, kde se náhle zastavil. Kdyby byl kůň udělal ještě několik skoků, byl by jistě jezdec našel smrt. A tak tedy učinil slib, že za svoji záchranu postaví kapli ke cti Nejsvětější trojice. Není to však již ona kaple, která byla tehdy postavena, protože prý byla dříve ze dřeva.“ V 60. letech 20. století již měla kaple zřícenou střechu a v roce 2002 se propadla i klenba. Následně byly městem Česká Lípa poskytnuty prostředky na opravu, kterou provedla firma STAVO – ing. F. Bošek ze Staré Lípy.

Další oprava kapličky proběhla v září 2012:
Kaple byla obnovena na náklady města Česká Lípa kolem roku 2002, ale v pozdější době došlo k poškození fasády a ohnutí mříže ve výklenku. Fasádu a mříž na náklady našeho sdružení opravil jeho člen Kamil Ešner z České Lípy. Žádost o příspěvek na pokrytí nákladů ve výši 4.000,-Kč byla městem Česká Lípa zamítnuta.

Starší fotografie ukazují stavbu odhalenou, v dnešní době je ale vše jinak – z ani jedné strany údajné cesty není kapli vidět, je zcela zakryta vegetací. Odhalena zůstává jen zadní strana směrem na severovýchod do polí.

Series Navigation<< Kaple Nejsvětější Trojice v Častolovicích u České LípyKaple Nanebevstoupení Páně v Manušicích >>
Tagy