weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Linharta u Sovovy stezky v Karlových Varech

U Sovovy stezky jižně od Karlových Varů v lázeňských lesích stojí kaple svatého Linharta.
Městský web informuje:

Při rozšiřování vycházkových tras v širokém okolí Karlových Varů, spojeném s rozvojem lázeňství koncem 17. století, byla pod rozvalinami románského kostela sv. Linharta vystavěna barokní výklenková kaplička. Roku 1838 byla kaplička nákladem lady William Russell, ženy britského diplomata, přestavěna na klasicistní kapli sv. Linharta. V roce 1884 nechal syn lady William Russell, Ampthill, kapli přestavit v pseudogotickém slohu do dnešní podoby.

Kaple spolu s pozůstatky kostela při Sovově stezce se poté stala častou zastávkou lázeňských hostů při cestách k bývalé výletní kavárně sv. Linhart. Po stranách kaple tehdy stávala sloupová pergola s odpočinkovými lavicemi. Klidné tiché místo uprostřed lázeňských lesů je dodnes oblíbeným cílem vycházek a odpočinkovým místem pro návštěvníky i obyvatele města.

Roku 2007 opravena. V interiéru soška sv. Linharta s ležící krávou z lipového dřeva, kterou zhotovil r. 2007 řezbář Marek Minář z Kynžvartu.

I výše zmíněný web KV však odkazuje na daleko podrobnější informace na precizním webu Památky a příroda Karlovarska:

V lázeňských lesích jihozápadně od města Karlovy Vary (Karlsbad) ležela původně dnes již zcela zaniklá středověká ves Obora (Thiergarten). Některá oborská políčka a mnohé louky využívali karlovarští občané ještě dlouho po zániku vsi. S rozvojem lázeňství koncem 17. století, při rozšiřování vycházkových tras v širokém okolí Karlových Varů, vykoupilo město všechny pozemky v okolí bývalé vsi Obora a nechalo je znovu zalesnit. V té době patrně vznikla pod rozvalinami románského kostela sv. Linharta u tehdy ještě poměrně frekventované cesty do Horního Slavkova barokní výklenková kaplička. Roku 1838 byla kaplička nákladem lady William Russell, ženou lorda George Williama Russella, britského vojáka, politika a diplomata, přestavěna na klasicistní hranolovou kapli sv. Linharta s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem a trojúhelníkovým štítem. V roce 1884 zaplatil celkovou přestavbu kaple v pseudogotickém slohu syn lady William Russell, lord Ampthill, o čemž svědčí pamětní deska v průčelí kaple. Po stranách kaple byla přistavěna zděná sloupová pergola. Před 2. světovou válkou byl v kapli umístěn zidealizovaný portrét poustevníka Linharta od neznámého autora. V roce 1995 byl obraz nahrazen kopií, která zdobila interiér kaple až do roku 2007. Originál obrazu je uložen v karlovarském muzeu. V srpnu roku 2007 započala oprava kaple. Rekonstrukci předcházelo prosvětlení širokého okolí a koncem září zde pracovníci Lázeňských lesů Karlovy Vary vysázeli sazenice tisů. Opravenou kapli vysvětil dne 18. října 2007 karlovarský děkan Jiří Hladík. V roce 2010 dostala kaple novou střechu.

Pseudogotická hranolová kaple z režného zdiva a bez oken s rovným závěrem, postavená na obdélném půdorysu, krytá valbovou plechovou střechou. Vstupní průčelí s opěrnými pilířky po stranách a obdélným vchodem s lomeným obloukem je završeno vysokým trojúhelníkovým štítem s kruhovým okénkem a pískovcovým křížkem na vrcholu. V průčelí nad vchodem je také umístěna pamětní deska s německým nápisem „Restaurirt im Jahre des heren 1838 von Lady William Russell, umgebaut im Jahre des heren 1884 von deren Sohne Lord Ampthill“. Boční stěny jsou doplněny dvojicí méně výrazných opěrných pilířků.

Vnitřní zařízení kaple tvoří dnes soška sv. Linharta s ležící krávou, vyrobená z lipového dřeva, kterou zhotovil roku 2007 řezbář Marek Minář z Kynžvartu. Soška je umístěna ve výklenku v závěrové stěně kaple.

Informační tabule u kaple je novější než citovaný text, takže lze doplnit další info:

V roce 2016 se díky truhlářům z příspěvkové organizace Lázeňské lesy vrátila ke kapli historická pergola. Porovnáním s dávnými snímky můžete posoudit, jak dalece se podařilo napodobit historický vzhled původní stavby.

Series Navigation<< Kaple Panny Marie v zaniklé osadě Stichlův Mlýn u Andělské HoryKostel svatého Linharta u Sovovy stezky v Karlových Varech >>
Tagy