weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice u Mikulášovic

This entry is part 9 of 11 in the series Kostely, kaple, chrámy

Troufám si tvrdit, že tuto stavbu zná každý, kdo se po Výběžku občas pohybuje. Nelze ji na cestě mezi Brtníky a Mikulášovicemi přehlédnout.

Kolik lidí ovšem ví, co je to vlastně zač, či kolik lidí tu někdy zastavilo, aby si stavbu prohlédlo zblízka, to už je jiná otázka.

Kaple Nejsvětější Trojice (Dreifaltigkeiskapelle) se nachází necelý půlkilometr za odbočkou na Velký Šenov po levé straně na místě zvaném zvané Fünf-Linden-Kapelle (U Pěti lip). Původně tu stávala dřevěná stavba se šindelovou střechou (je zachycena na Müllerově mapě z roku 1723). Novou kapli na neobvyklém trojbokém půdorysu v letech 1741 až 1742 vystavěl mikulášovický stavitel Hans Jacob Wähner. O její výstavbě se uvažovalo již v roce 1733, stavět jí měl zednický mistr Zachariáš Hoffman z Lipové. Některé prameny nasvědčují tomu, že snad s výstavbou v roce 1736 opravdu započal a Wähner jí pak jen dokončil.Jedna z renovací trojboké kaple proběhla roku 1894 a přispěl na ní spolek velikonočních jezdců z Mikulášovic a Wähnerovy potomci.

Nezvyklá stavba s vykrojenými rohy symbolizuje trojjedinost Boha, je vystavěna z pískovcových kvádrů a ač web města tvrdí, že střecha je měděná, i pod sněhem je jasně vidět, že je na ní břidlice (měď byla několikrát ze střechy ukradena, proto byla nakonec zvolena „bezpečnější“ krytina). Korunuje ji také trojboká ozdobná lucerna s dvojitým křížem. Interiér byl původně omítnut, dnes je na mnoha místech vidět vnitřní cihlové zdivo. Ve třech dávno zdevastovaných nikách stávaly oltáře či obrazy, dnes je tu pár malých obrázků, kytiček a svíček.

Stačí jen zastavit a jít se podívat.

Aktualice 2017:

Petr Karlíček a Jan Němec v knize Mikulášovice: Dlouhá historie nejdelšího města českého severu odkazují do říše tradovaných historek tu, že Wähner stavěl kapli jako „test“ přes náročnější stavbou kostela. Na stranách 60 a 61 uvedené knihy se kaplí zabývají podrobněji: Již 4. září 1736 uzavřel stavebník hrabě Leopold Salm-Reifferscheidt a hraběcí stavitel Zacharias Hoffman smlouvu, na jejímž základě měl Hoffmann provést stavbu dle plánu zhotoveného samotným hrabětem Leopoldem. Výstavbu nové kaple nehradil hrabě sám – 333 tolarů a 3 groše měly být čerpány z prostředků vybraných od dobrodinců … k realizaci nedošlo, Hoffmann řešil zejména výstavbu nového zámku v Lipové … teprve 30. srpna 1742 předložil hraběti rozpočet pro výstavbu kaple, zcela jistě již podle vlastního návrhu. Suma 600 tolarů (a čtvrtka piva) dvonásobně přesahovala původní finanční předpoklad. Do neobvyklé kaple … se vcházelo trojicí dveří, v interiéru se nacházely tři drobné oltáře. Hlavní oltář zdobil obraz Nejsvětější trojice, boční obraz Navštívení Panny Marie a dřevěný krucifix. Kaple byla pro svou odlehlost častým terčem zlodějů a vandalů, a to již v době svého vzniku…

Series Navigation<< Skalní kaple svatého Ignáce ve VšemilechKostel Nejsvětější Trojice u Andělské Hory >>
Tagy