weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Antonína Paduánského v Lysci

Ve středu místní části Lysec, patřící pod obec Bžany, stojí kaple zasvěcená svatému Antonínu Paduánskému.
Kaple je kulturní památkou:

Drobná sakrální stavba je charakteristická výrazným půlkruhovým štítem s obelisky po stranách. Vstup do kapličky po stranách doplňují mělké niky. Všechny osy jsou valeně zaklenuty. Konstrukci střechy doplňuje dřevěná lucerna. Kaple byla postavena v pozdně barokním slohu na konci 18. století. V roce 2005 proběhla rozsáhlá obnova vnitřních omítek a fasády.

Kaple je postavená na podélném půdorysu s hlavním průčelím obráceným k východu. Hlavní průčelí je prolomené mělkou segmentově zaklenutou nikou se vstupní osou, která je osazená původními jednokřídlými dveřmi. Po stranách vchodu jsou další dvě malé niky pro sošky, které de nedochovaly. Osy v průčelí jsou rytmizovány štukovou arkádou, kterou nesou čtyři pilastry. Štít nad bohatě profilovanou korunní římsou má půlkruhový tvar a po stranách je doplněný dvěma vysokými obelisky. Okraje štítu jsou profilované. Severní i jižní boční boční průčelí jsou prolomená dvěma segmentovými okny, která jsou umístěná na střed fasády a zvýrazněná podokenní římsou. Osy mají původní, dřevěné rámy dělené na šest polí. Obě průčelí zhruba v polovině přetíná pásová římsa, která kopíruje tvar oken. Nad přední částí kaple je vztyčená šestiboká dřevěná lucerna s plechovou jehlancovou stříškou, která je ukončená kovaným křížem. Lucerna je otevřená šesti segmentovými oblouky. Sedlová střecha kaple je krytá pálenou střešní taškou bobrovkou, tašky jsou položené i na okrajích štítu.

Kaple je kvalitní ukázkou drobné sakrální architektury a dokladem vývoje regionálního stavitelství konce 18. stol.

Původní evidenční list památky byl napsán na psacím stroji s velmi špatnou páskou, takže na skenu jsou čitelné s velkou bídou jen některé úseky, nemám ani odpovídající zrak, ani trpělivost:

Drobná stavba čtvercového půdorysu … půlkruhově zakončeným vstupem, po jeho stranách zhruba v polovině výšky … zakončené mělké niky. V bočních stěnách po jedno menším, polokruhově…Atd.

Památkový katalog uvádí rekonstrukci v roce 2005 (místní infotabule 2014, viz další text). Když jsem ke kapli došel, měl jsem pocit, že aktuálně zase nějaká etapa probíhá, když je odsekána omítka ze stěn do výše cca 1/3 stavby. Jenže stejný stav ukazují už fotky z roku 2017:

Fotografie z galerie mapy.cz – 13. 06. 2017, foto Ladislav Černý

Na místní informační tabuli je uvedeno:

Kaplička je ve vlastnictví Obce Bžany. Byla postavena po r. 1800, zřejmě v době, kdy byly postaveny kapličky ve Lbíně a Pytlíkově (přesné datum není známo). Kronika bořislavské farnosti p. Sitteho z r. 1936 zmiňuje vydání zvonů z kapliček jak za první, tak za druhé světové války. Datum pro svěcení nového zvonu v kapli v Lysci po 1. světové válce je uvedeno 8.V.1921. Po 2. světové válce zůstala kaplička již bez zvonu. V roce 2014 obec kapličku zrekonstruovala.

Series Navigation<< Kostel svatého Vavřince v HradištiKaple svatého Antonína Paduánského ve Lbíně >>
Tagy