weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marie Sněžné v Pihelu

Na kraji Pihelu u hlavní silnice mezi Českou Lípou a Novým Borem stojí kaple Panny Marie Sněžné.

Nic moc se o kapli neví, informací je poskrovnu:

Kaplepocházející z roku 1775 stojí v části Horní Pihel (Pihel je místní částí města Nový Bor v severní části okresu Česká Lípa). Náleží pod Římskokatolickou farnost v Sloupu v Čechách. 

Nevelká kaple je obdélníkového půdorysu s malým trojbokým ukončením – presbytářem. Kaple je členěna lizénami, obdélníkovým oknem a vchodem v průčelí. Na bočních fasádách okna s polokruhovými záklenky. Kaple je kryta mansardovou střechou s malou zvonicí. Nad vchodem do kaple je letopočet výstavby kaple. V malé nice v horní části průčelí je umístěna soška Ježíše Krista. V horní části průčelí bývaly umístěné dvě sošky svatých, nyní tam již zbývá pouze jedna. Na jižní straně přístavek. Zařízení interiéru pochází z konce 19. století.

Kaple je po celý rok uzavřena, pouze v sobotu, která je nejblíže ke svátku Panny Marie Sněžné, tedy okolo 5. srpna, se zde koná mše svatá. Na 5. srpna připadá Posvěcení římské basiliky Panny Marie Sněžné – Santa Maria Maggiore.

Další stručné info podává web o Lužických horách:

V horní části osady u hlavní silnice z České Lípy do Nového Boru stojí kaple Panny Marie Sněžné s mansardovou střechou z roku 1775, renovovaná v roce 1870 a nově opravená po roce 2010.

Evidence varhan označuje kapli jako hřbitovní a uvádí, že je v ní nástroj těchto parametrů:

Dílo varhanáře z Janova Franze Müllera.

Manuál – C – c3, chromaticky
Kopula  8´
Flétna otevřená  4´
Principál  2´
Kvinta  1 1/3´

Series Navigation<< Zvonice u starého židovského hřbitova v Roudnici nad LabemKaple Nejsvětější Trojice v Častolovicích u České Lípy >>
Tagy