weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice u bývalého špitálu v Teplé

U křižovatky ulic Klášterní a Pivovarská v Teplé stojí dům s pečovatelskou službou, bývalý špitál, k němuž přiléhá kaple Nejsvětější Trojice (místy nesprávně uváděná jako kostel).
Objekt je kulturní památkou:

Barokní kostel Nejsvětější Trojice byl vystavěn v letech 1692–1699 Kryštofem Dienzenhoferem v barokním slohu na místě původního špitálního kostela z roku 1548. Na severní straně je napojen na budovu mladšího, v jádru barokního, špitálu z roku 1891.

Barokní sakrální centrála, zevně jednoduchá, v interiéru dynamická stavba vysoké architektonické úrovně. Je replikou raně barokní knížecí pohřební kaple z roku 1663 z blízkého Ostrova.

Původní evidenční listy památky jsou hned dva – 1, 2:

Zděná omítnutá centrální stavba na půdorysu oktagonu, přistavěná k jižnímu bočnímu průčelí mladší budovy, někdejšího špitálu. Fasády člení lisenové rámy, do nichž jsou v přízemí vložená oválná okna v plochých šambránách. V patře široká obdélná půlkruhově zaklenutá okna. Jehlancová střecha, pokrytá měděným plechem, je završena osmibokou lucernou nesoucí malou báň.

Interier má v rozích oktagonu mohutné vtažené pilíře, mezi něž jsou vloženy obdélné kaple s půlkruh. zaklenutými nikami v bočních stěnách, zaklenuté širokým pasem. Nad kaplemi v patře jsou empory s balustrádovým zábradlím. Pilířům jsou předloženy zalamované pilastry na vysokých soklech, s profil. patkou, nesoucí úseky vyloženého kladí a spojující přízemí kaple s emporami v patře. Kladí nese náběžníky klenebních cviklů a klenebních polí osmiúhlé kopule. Do kompaktní hmoty SZ rohu je vestavěno točité schodiště na empory. Kopule je zdobena štukovým ovocným a květinovým dekorem. Stavba započatá r. 1692 byla svěcena 1699.
===
Na budovu bývalého špitálu navazuje osmiboká zděná omítaná centrální stavba s nízkou jehlancovou střechou, v jejímž vrcholu polygonální sanktusová věžička s lucernou a cibulí. Střecha i sanktusník pobitý plechem. Stěny sevřeny lisenovými rámy a čtvrtkruhovými výplněmi v horních rozích a členěny dvěma pořadími oken: uprostřed výšky ležatá oválná okna, nad nimi vyšší obdélná stlačená záklenkem. Okna v líci, dělená na drobné tabulky. Do kouta mezi špitál a SV stěnu je vložen dvoupatrový trojboký přístavek, vyšší než špitál a nižší než kaple, členěný lisenovými rámy a 2 téměř čtvercovými okny v šambránách. V přízemí v pravoúhlém orámování půlkruhově zaklenutý portál s hl. klenákem. Jím se přes plochostropou trojúhelnou předsíňku s nikou na půloválném půdoryse vstupuje do kaple. Její prostor rozčleňují pilířové úseky zdiva mezi okny, vymezující svou tloušťkou hloubku kaplí v přízemí a empor v patře. Kaple navzájem oddělené, otevřené do středního prostoru a osvětlované oválnými okny, mají valenou klenbu s náběžní římsou a ve stěnách 2 půlválcové protilehlé niky s konchami. Sev. „kaplí“ se prochází do špitální budovy, ze SZ kaple stoupá vřetenové schodiště (vložené mezi SZ stranu oktagonu a špitál) na empory. Empory s kuželkovým parapetem, vzájemně propojené segmentově zaklenutými průchody, jsou valeně klenuté, osvětlované velkými okny. Střední prostor člení přes kout zalamované toskánské pilastry na vysokých soklech, nesoucí úseky kladí, z něhož horní část římsy přechází jako náběžní římsa při patě kleneb do prostoru empor. Mezi pilastry nad kaplemi členěna plocha zdiva hlavním klenákem a výplněmi ve cviklech. Zastropení tvoří osmiboká kopule s trojúhelnými výsečemi nad oblouky empor. Klenbu doplňují štukové festony z palmových ratolestí s plody a květy.

Ještě z wiki a dalších zdrojů:

Kaple Nejsvětější Trojice v Teplé je špitální kaple. Jejím autorem byl v roce 1692 Kryštof Dientzenhofer, který od roku 1689 vedl stavbu konventu nedalekého premonstrátského kláštera v Teplé. Od roku 1958 je kaple chráněna jako kulturní památka České republiky.

Prostý plášť stavby člení v každé z osmi stěn dvojice nad sebou umístěných oken se zdobeným ostěním. Každá dvojice oken je umístěna v barevně odlišeném, reliéfním lizénovém rámci.

Na půdorysu pravidelného oktogonu se zvedá centrální stavba. Architekt vynechal jindy hojně užívanou průběžnou římsu, jež by obíhala interiér stavby v souvislém pásu, ale umístil motiv této římsy pouze v krátkých úsecích na pilíře vtažené do rohů.

V užití půdorysu centrály lze spatřovat odkaz na zasvěcení kaple. Nejsvětější Trojice, trojjedinost Boha je zde symbolizována právě touto jednotou prostoru, uceleným uzavřeným mikrokosmem. Oktogon lze rozdělit na osm trojúhelníkových výsečí; trojúhelník je častým symbolem Nejsvětější Trojice.

Kaple opravována 1929 a v 90. letech 20. století. Vnitřní barokní zařízení z roku 1722 se nedochovalo.

Series Navigation<< Kostel Narození svatého Jana Křtitele na hřbitově v ZeměcháchKostel svatého Jiljí v Teplé >>
Tagy