weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple ve Velkém Grunově

V horní části hřbitova ve Velkém Grunově v plotě na západní straně stojí hřbitovní kaple.

Omítaná stavba obdélného půdorysu na pískovcovém základě, vyrovnávajícím terénní nerovnost. V úzké čelní stěně dominuje portál dveří, k nimž vedou tři schody. Gotizující lomený oblouk je vyplněn dvojdílnými dřevěnými dveřmi, nad nimiž je prosklená výplň. Na jižní straně je ve stěně menší lomené okno, protější severní strana je bez okenního otvoru. Za trojúhelným vysokým štítem na čelní straně, neseném přizděnýma „ušima“, se skrývá sedlová střecha s pálenou krytinou. Přímo ke štítu přiléhá sanktusní věžička čtvercového půdorysu (zvon chybí), krytá stanovou vysokou plechovou střechou, ukončená makovicí s dvojitým křížem. V zadní stěně je také lomené okno, umístěné v trojúhelném hladkém štítě.

Series Navigation<< Skalní kaple u silnice mezi Zákupy a SvojkovemKaple Navštívení Panny Marie ve Velkém Grunově >>
Tagy