weby pro nejsevernější čechy

Kaple v Petrovicích

V jižní části Petrovic (část Jablonného v Podještědí) stojí na travnaté ploše bokem od silnice kaple s věží.
Kaple je kulturní památkou:

Kaple se zvonicí se nachází v jižní části Petrovic, vpravo od silnice vedoucí z Jablonného v Podještědí. Původně zde stála samostatná barokní zvonice vybudovaná v 18. století, později k ní byla přistavěna nižší otevřená kaple.

Původní evidenční list památky:

1967 – Zděná omítaná stavba. Obdélný půdorys s mohutnou hranolovou zvonicí, převýšenou s polygonální dřevěnou cibulovou vížkou, s lucernou, krytou břidlicí. Hranolová věž pouze schodištní přístupná portálem ze S strany. Střecha kaple sedlo, kryté taškami. Průčelí portál s půlkruhovým závěrem, s ostěním. Stěny členěny mohutným lisenovým rámem. Ve cviklech průčelí malé výklenky. Nad římsou trojúhelný štít se střed. výklenkem. Vnitřní prostor kaple sklenut křížově valeně. V bočních stěnách výklenek. Nástěnná malba 19. stol. podprůměrné kvality. Vnitřní zařízení zdemolováno. Havarijní stav.

Web o Lužických horách jen stručně:

Barokní zvonici z poloviny 18. století tvoří hranolová věž s cibulovou střechou a lucernou, k níž byla později přistavěna nižší kaplička s křížovou klenbou.

Kaple vypadá vcelku zachovale, ale oproti citovaným popisům doznala v čase některých změn. Celá střecha zvonice včetně báně a lucerny je kryta asfaltovým šindelem, ve vrchní části již silně poškozeným. Vstupní oblouk je uzavřen mříží, ve výklenku ve štítě je umístěn kříž (další je na okraji střechy kaple, třetí pak na vrcholu zvonice). Vnitřek kaple je vybílen, a to doslova. Po uváděné nástěnné malbě ani stopy, na bílé stěně visí jen malý křížek ze dvou větví. Spodní část interiéru je poškozena vlhkostí.

Series Navigation<< Zvonice v PetrovicíchKaple v Českolipské ulici v Mělníku-Mlazicích >>
Tagy