weby pro nejsevernější čechy

Kaple na rozcestí k bývalému přívozu v Košticích

V místě kde ze silnice po níž vede Naučná stezka Koštice-Křesín odbočuje cesta ke břehu Ohře, kde kdysi býval v Košticích přívoz, stojí výklenková kaple.
Obecní web:

Kapličku u přívozu nechala v r. 1846 postavit rodina Zinke z čp. 14. Tato novobarokní kaplička stojí v Říční ulici poblíž míst, kde býval dříve přívoz přes řeku.

Jednoduchá zděná omítaná stavba na obdélném půdorysu. Nízká kamenná základna, vyrovnávající svažitý terén od silnice, nese širší hrubě omítnutý kvádr, na kterém stojí vlastní tělo kapličky. Přední a boční stěny zdobeny barevně zvýrazněnými lizénami, pod vrcholovou římsou nesoucími reliéfní čabraky. Na čelní straně v horní části výklenek s horním obloukem, uzavřený kovovou mříží a rámovaný šambránou. Uvnitř reprodukce obrazu Panny Marie s Ježíškem. Podstřešní římsa se směrem vzhůru rozšiřuje, na bocích jednoduše, na čelní straně do dvou lišt, na něž nasedá pískovcový štít s postranními volutami, na jehož vrcholu je další, o něco menší stejně tvarovaný štít, nesoucí kovový křížek. Krátká sedlová stříška kryta bobrovkou.

Series Navigation<< Kaple svatého Václava v centru ŽelevicZvonice na břehu Ohře v Košticích >>
Tagy