weby pro nejsevernější čechy

Modlitebna církve metodistické ve Velvarech

Naproti Pražské bráně ve Velvarech na křížení ulic Karla Krohna, Čechova a Tyršova stojí zpustlý objekt, na mapy.cz neoznačený, u něhož je na první pohled jasné, že sloužil církevním účelům.

Po „chvíli“ pracného hledání se mi podařilo objevit, že se jedná o tzv. Husův chrám:

Chrám byl postaven v r. 1924 (architekt František Uherka) metodistickou církví, jejímž hlavním představitelem v Čechách byl dr. Josef Dobeš. Do Velvar přišla mise metodistů již v r. 1922. Novostavba Husova chrámu byla původně zapsána do vlastnictví amerických metodistů (Board of Missions of The Methodist Episcopal Church South Nashwille, Tennessee). Prvním kazatelem zde byl Václav Huňatý, v nové budově Rudolf Hromádko. Původně samostatná farnost Velvary byla v r. 1992 sloučena s farností Slaný.

Ve Velvarech vzniká první metodistická modlitebna, pro kterou navrhl plány brněnský architekt František Uherka. Budova vyniká krásným sloupovým portikem a její prostor osvětlují trojdílná okna, z nichž každé je završeno půlkruhem – působivý detail, kterým do síně modlitebny proudí světlo. Interiéru dominovala vyvýšená tribuna, ze které se četly úryvky z Písma svatého. Je to jedna z nejzajímavějších moderních staveb ve Velvarech, která se nachází za Pražskou branou.

Víc se mi objevit nepodařilo, tudíž nemám ani vysvětlení k současnému neradostnému stavu objektu.

Series Navigation<< Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské ve VelvarechKaple Nejsvětější Trojice u osady Radovič u Velvar >>
Tagy