weby pro nejsevernější čechy

Kaple na jižním konci obce ve Skalici u České Lípy

Jedním ze zastavení Naučné stezky po památkách obce Skalice u České Lípy (která je navzdory svému názvu hned u Nového Boru) je na jižním okraji obce v místě styku se žlutou turistickou značkou výklenková kaple.

Informace se lze dozvědět na tabuli, umístěné vlevo od kaple.

Kaplička byla dlouhodobě neudržovaná, její zadní stěna byla prasklá a chyběly části výplně zdiva, celá fasáda byla poškozená a střecha zničená. Před zahájením opravy občanským sdružením Drobné památky severních Čech byla již částečně staticky ošetřena.

V průběhu jara a léta 2004 bylo zdivo kapličky včetně říms opraveno, střecha byla zrekonstruována a pokryta bobrovkou, celá kaplička byla nově nabílena. Opravu kapličky financoval obecní úřad ve Skalici a provedli ji členové sdružení Vladimír Žák a Vojtěch Král.

Kaplička je zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky:

Zděná kaplička s trojúhelným štítem, zdobená nárožními pilastry, zakrytá sedlovou stříškou, pochází z poloviny 18. století. Kaplička, kterou nalezneme v jižní části obce, poblíž domu čp. 20, je dobře dochovaným příkladem drobné sakrální stavby.

Původní evidenční list památky konstatuje stav někdy v 60. letech 20. století:

Zděná omítaná kaplička z poloviny 18. století se sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu, krytá taškami. Vnitřní prostor sklenut valeně, v průčelí nárožní pilastry, na bočních stěnách dvojice pilastry, uzavřeno profilovanou římsou. Na čelní stěně trojúhelníkový štít, zadní stěna hladká.

Na webu zmíněného spolku je k dohledání text shodný s textem tabule, což značí, že o historii se nejspíš neví nic.

Series Navigation<< Kaple v severní části Skalice u České LípyKostel svaté Anny ve Skalici u České Lípy >>
Tagy