weby pro nejsevernější čechy

Knäspelova kaple u Polevska

U silnice nad Polevskem (směr Prysk) stojí ve stínu vzrostlých lip malá výklenková kaple.

První, co je třeba říct, je fakt, že označení Knäspelova kaple je zavádějící – původní kaple tohoto jména byla v 50. letech 20. století zbourána a dnes tu stojí „novostavba“ z roku 2008.

Na místě je cedule s citací z farního soupisu kaplí a soch z roku 1835:

Kaple, v níž je vypodobněn Kristus na hoře Olivetské. Pravděpodobně zřídil Christoph Oppitz, obchodník v Polevsku. Stojí mimo obec Polevsko na pozemku Josepha Oppitze na výšině, kde se rozdělují cesty na Kamenický Šenov a Prysk. Doposud se starali majitelé pozemku. Listina o tom však pořízena není. Pravděpodobně postavena roku 1750. Nemá zvláštní určení, o prosebných dnech se tam však konají zastavení. Je asi 3 lokte na výšku a šířku, postavená z kamene, krytá šindelem, mezi 4 lipami. Dřevěné mřížové dveře, celkově dobře zachované. V ní dřevěné figury Ježíše modlícího se na hoře Olivetské, dále spící apoštolé Petr, Jakub a Jan. Dva andělé nad Ježíšovou hlavou. Před kaplí lavice k odpočinku, vytesané z čediče.

Zcela jiná (a daleko více jinými prameny citovaná) varianta je k nalezení na webu o Lužických horách:

Knäspelova kaple byla postavena roku 1820 rodinou Knäspelů, která v Polevsku patřila ke známým obchodníkům se sklem. Při každoročním procesí polevských občanů, směřujícím o 1. srpnovém víkendu do českokamenického poutního kostela, tvořila idylicky umístěná kaplička modlitební zastavení. Po roce 1945 byla kaplička zdevastována a nakonec i zbourána, zlodějům neodolaly ani pískovcové štuky z fundamentu, které byly odcizeny v roce 2001.

Vyberte si.

Dále web o Lužických horách uvádí:

Podle dochovaných fotografií se původně jednalo o kapličku zděnou z cihel. Po stranách vchodu byla vystouplá pole s hlavicí a nad ním půlkruhovitě zaklenutá nika. Dveře bývaly zamřížované, uvnitř byl svatý obrázek a malý prostor pro klekátko. Střecha byla v první polovině 20. století plechová.

Dnes tu stojí replika už jen mezi 3 lipami. Kaplička byla vybudována jako výklenková s nikou nad vchodem, po jehož stranách jsou vystouplá svislá pole s hlavicí (pilastry) a podstřešní římsou. Ve výklenku je osazena kovová mříž a obrázek Ježíše na hoře Olivetské. Střecha je laťovaná, krytá bobrovkou.

Kapličku obnovil člen sdružení Kamil Ešner z Nového Boru s pomocníky, obraz do výklenku namalovala členka sdružení Markéta Kašparová z Jestřebí. Finančně na obnovu kapličky přispěl p. Michal Valenčík z Prahy, p. Robert Landa z Prahy a Obecní úřad Polevsko.

Obnovená kaplička byla požehnána v neděli 31. srpna 2008 v 17.30 hodin, poté, co byly požehnány nové hodiny na věži kostela Nejsvětější Trojice v Polevsku. Požehnání se zúčastnilo kolem 100 obyvatel obce a návštěvníků, přítomna byla starostka obce, hejtman Libereckého kraje p. Skokan, novoborský děkan p. Pavlas a samotné požehnání kaple provedl generální vikář Litoměřické diecéze p. Havelka.

Ať už je pravdivá kterákoli z variant, jde o velmi oblíbené místo. U kapličky je parkoviště, sloužící v létě v zimě. Je odtud perfektní nástup pro běžkaře na přiléhající pláně, a také zcela fantastický rozhled, kterému dominuje Klíč. Při pohledu od Klíče máme po pravé ruce Hrnčířský vrch, v pozadí Ještěd a Ještědský hřbet, Kovářovský vrch, blíže již Tlustec, Strážný vrch, Ortel, Malý a Velký Jelení vrch, Slavíček a Ralsko.

FB 2024:

Výhledu dominuje Klíč, dále můžeme vidět Polevský vrch, Malý Buk, Medvědí vrch, Ještěd atd. Zajímavá je i historie kapličky. Postavena byla kolem roku 1750, známa byla pod názvem Knäspelova kaple a již tehdy ji obklopovaly tři lípy. V padesátých letech 20. století však byla kaplička zbořena… základové kameny byly ukradeny v roce 2001… Obnova kapličky byla realizována v roce 2008, toto krásné místo bylo tedy vzkříšeno do své původní krásy. Dnes je U Kapličky možnost posezení a informační tabule s popisy krajiny a vrchů.
Series Navigation<< Hrobka rodiny Handschke (Polevsko)Kaple Neposkvrněné Panny Marie Královny andělů (Matky boží) U obrázku (Liberec – Ruprechtice) >>
Tagy