weby pro nejsevernější čechy

Kaple na Předních Folgách poblíž domu čp. 90 ve Všemilech

U místní komunikace, po níž vede modrá turistická značka v oblasti zaniklé Folgy mezi Všemily a Jetřichovicemi, stojí kaple.

V roce 2009 se kaple stala kulturní památkou:

Drobná čtvercová sakrální památka z pískovcových kvádrů, pocházející z roku 1738, citlivě zakomponovaná do okolní krajiny Česko-saského Švýcarska. Obdélný štít je nad římsou prolomen mělkou nikou a jeho horní část je po stranách volutově vykrojena. Od 90. let 20. století je pravidelně udržována.

Kaple stojí na severní hranici intravilánu Všemil naproti domu č. p. 90 na návrší. Hladce omítaná kaple je postavena z pískovcových kvádrů na čtvercovém půdorysu. Stavba je orientovaná k severozápadu a nerovný terén je vyrovnán nízkým neomítaným soklem. Hlavní a boční průčelí jsou vertikálně rytmizovány dvojicí lizénových pásů s naznačenou patkou a hlavicí. Na čelní straně je mezi lizénami osazen vstupní portál v kamenném ostění s obvodovou lištou a mírně vykrojenýma ušima. Hlavní překlad je zdobený dvěma rytými štítky s nápisy – „ANo“ a „1738“. Vstupní rámové dveře jsou nové, jednokřídlé a jejich horní polovina je vyplněná původní prolamovanou mříží. Hranolové pruty jsou navzájem spojené ohýbanými pásky a vytváří motiv vlnovky. Korunní římsa obíhá kapli ze tří stran a nad lizénami se zalamuje, od zdola je profilovaná oblounem a výžlabkem. Obdélný štít nad římsou je prolomený mělkou nikou a jeho horní část je po stranách volutově vykrojená. Štít ukončuje trojúhelníkový nástavec, který je po obvodu profilovaný neomítanými římsami. Boční fasády jsou mezi lizénami vyplněné vpadlými čtvercovými poli s okosenými rohy. Zadní průčelí je hladké, nečleněné. Kaple má sedlovou střechu krytou prejzovou, pálenou, střešní taškou, naopak koruna štítu je oplechovaná. Interiér je zaklenutý jedním polem křížové klenby s kruhovým svorníkem, na podlaze jsou položeny pískovcové desky. Zděná menza je přiložená k jihovýchodní zdi a v dolní části je prolomená podélným segmentovým otvorem pro Boží hrob.

Barokní kaple je cennou ukázkou drobné sakrální architektury a je jednou z nejstarších staveb tohoto typu v daném regionu. Kaple je ojedinělá nejen mírou svého zachování, ale také kvalitou uměleckého zpracování. Stavba je citlivě zakomponovaná do okolní krajiny a v rámci regionu Česko-saského Švýcarska patří mezi nejvýraznější drobné sakrální památky.

Zasvěcení žádné zdroje neuvádí, ale snad se dá usuzovat dle popisu viz výše, kde je zmíněn Boží hrob.

Series Navigation<< Kaple svatého Jana Nepomuckého jižně od LešanKaple svaté Anny v Naději >>
Tagy