weby pro nejsevernější čechy

Lischkeova kaple severně od Dolní Chřibské

Na rozcestí Staré chřibské cesty (žlutá turistická značka) a spojky k silnici Doubice-Rybniště stojí výklenková Lischkeova kaple.

Masivní stavba z kvádrů (?pískovec) na zdejší oblast nezvyklého provedení. I přes skutečnost, že všechny zdroje uvádějí její pojmenování, je to jediný zjistitelný fakt krom toho, že existuje. Nikde nic o její historii ani o tom, kdo vlastně byl onen Lischke. Na wiki dostupné info o kdysi existující tabulce „Rekonstrukci Lischkeovy kaple zrealizovala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projektu Listen to the Voices of Villages (Naslouchejte hlasu venkova) financovaného prostřednictvím programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a spolufinancovaného z ERDF.

U silnice v mírné zatáčce masivní základna obdélného půdorysu. Vpředu čtyři předsazené „zuby“, po stranách okosené podpěráky. Na zadní straně dva velmi nízké podpěráky.

Na základně stojí tělo kaple z barevně odlišného kamene. Na čelní straně a bocích naznačeno bosované zdivo. Dva pruhy pod výklenkem, jeden nad (pod štítovou římsou). V bočních stěnách bosování přerušeno širokou středovou lizénou. Kolem výklenku 5 pater bosování. Ve vyšším pruhu pod výklenkem kovový hák, lucerna chybí. Výklenek rámován masivními odstupňovanými lištami. Ve výklenku obraz – snad Poslední soud. Vrch kaple tvoří trojúhelný štít, oddělený od těla široce přesahující stupňovitou lištou. Štít nemá střechu. Na zadní straně dvě lizény, ne levé z nich ve spodní části rytý nápis „Erbaut / 1927“.

Series Navigation<< Farská kaple pod Širokým vrchemKostel svatého Michaela v Nové Roli >>
Tagy