weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice v Plešnicích

V centru obce Plešnice v místě křížení několika cest na z kamene vyskládané podestě stojí kaple Nejsvětější Trojice.

Barokní kaple z 1. poloviny 18. století je kulturní památkou:

Drobná barokní sakrální stavba (snad práce Václ. S. Schmidta z r. 1730) ve výrazné poloze na návsi. Kaple má půdorys čtverce s vykrajovaným rohy. Na vrcholu nízké zvoncové střechy postaven zděný sanktusník.

Na vyvýšeném tarasu, přístupném po schodišti, je umístěna zděná hranolová kaplička, krytá nízkou kupolovitou střechou, opatřenou ve vrcholu zděným sanktustíkem s nízkou stanovou stříškou s tepaným železným křížkem ve vrcholu. Krytina: prejzy. Průčelí s vyžlabeným nárožím člení nárožní lisény a profilovaná hlavní římsa, která nad vstupním průčelím vytváří nízký segmentový štít. V ose vstupního průčelí je velký portál, lemovaný plochou lištou se segmentovým záklenkem s velkým hladkým klenákem. Sanktusník je hranolový, omítaný, otevřený 2 okénky se segmentovými záklenky, dvě z nich jsou slepá. Interiér kaple je nečleněný s nárožními pilastry s římsovými hlavicemi, zaklenutý českou plackou, její plochu zakrývá freska zakrývající průhled do kopule a otevřeného nebe s anděli nesoucími kříž. V pendativech klenby jsou poprsí 4 církevních otců, na stěně N.Trojice a postavy sv.Vojtěcha a Václava.

Foto z interiéru kaple na webu obce:

V roce 2011 byla kaple opravována:

V roce 2011 byly provedeny úpravy na návsi obce. Na tuto akci byla poskytnuta dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu Obnovy a rozvoje venkova ve výši 636 425 Kč. Celkové náklady akce byly ve výši 1 087 574 Kč.

V souvislosti s úpravou návsi byly v loňském roce restaurovány malby v kapličce Nejsvětější Trojice na návsi,vyměněny dveře v kapli a úprava okolí kaple včetně obnovení původního kamenného schodiště. Na restaurování maleb poskytl Krajský úřad PK 100 000 Kč Programu Zachování a obnova kulturních památek PK. Celkové náklady na obnovu kaple a okolí činily 469 869 Kč.

Podrobně o vnitřní výzdobě:

1. pol. 18. stol., Plešnice, malba po celé ploše kaple – dílna J. Luxe
restaurováno 2011 – L. Helfertová, M. Pavlíková

Nejsvětější Trojice, andělé drží obraz Piety

– vlevo sv. Václav, vpravo sv. Vojtěch


– v pendantivech čtyři církevní otcové – Prokop, Ivan, Norbert, Jan Nepomucký
– na pilastrech v oválech polopostavy světců Josef, Vít, Florián, Ludmila
Malba byla i s intonakem na mnoha místech uvolněná a odpadávala od jádrové omítky. Barevná vrstva byla zpráškovatělá. Přemalby se vyskytovaly hlavně ve spodní části kaple.
Lokální injektáží byly upevněny odpadávající partie, malba byla celoplošně fixována, přemalby sejmuty, defekty vytmeleny a retušovány. V rámci restaurování interiéru kaple byla rehabilitována i původní podoba okolního kamenného schodiště.

Series Navigation<< Kaple Navštívení Panny Marie v KarlověKostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově >>
Tagy