weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice v Plešnicích

V centru obce Plešnice v místě křížení několika cest na z kamene vyskládané podestě stojí kaple Nejsvětější Trojice.

Barokní kaple z 1. poloviny 18. století je kulturní památkou:

Drobná barokní sakrální stavba (snad práce Václ. S. Schmidta z r. 1730) ve výrazné poloze na návsi. Kaple má půdorys čtverce s vykrajovaným rohy. Na vrcholu nízké zvoncové střechy postaven zděný sanktusník.

Na vyvýšeném tarasu, přístupném po schodišti, je umístěna zděná hranolová kaplička, krytá nízkou kupolovitou střechou, opatřenou ve vrcholu zděným sanktustíkem s nízkou stanovou stříškou s tepaným železným křížkem ve vrcholu. Krytina: prejzy. Průčelí s vyžlabeným nárožím člení nárožní lisény a profilovaná hlavní římsa, která nad vstupním průčelím vytváří nízký segmentový štít. V ose vstupního průčelí je velký portál, lemovaný plochou lištou se segmentovým záklenkem s velkým hladkým klenákem. Sanktusník je hranolový, omítaný, otevřený 2 okénky se segmentovými záklenky, dvě z nich jsou slepá. Interiér kaple je nečleněný s nárožními pilastry s římsovými hlavicemi, zaklenutý českou plackou, její plochu zakrývá freska zakrývající průhled do kopule a otevřeného nebe s anděli nesoucími kříž. V pendativech klenby jsou poprsí 4 církevních otců, na stěně N.Trojice a postavy sv.Vojtěcha a Václava.

Foto z interiéru kaple na webu obce:

Series Navigation<< Kaple Navštívení Panny Marie v KarlověKostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově >>
Tagy