weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple v Kamenici u Zákup

Na nejvyšším místě hřbitova Kamenice u Zákup stojí u plotu hřbitovní kaple.

Jak už to většinou u takových staveb bývá, nedá se o ní najít nic, pouze na wiki je stručná zmínka „V areálu hřbitova je malá budova někdejší márnice, upravená později jako kaplička. V říjnu 2013 byla provedena její rekonstrukce. Během ní byla v kupoli objevena německy psaná listina z roku 1928.

V Českolipském Deníku (viz odkazy) se lze dozvědět:

„Oprava kapličky byla potřeba, léta chátrala. Věřím, že si ji vezmou místní na starost a kaple bude v dobrých rukou,“ sdělil Radek Lípa, starosta města Zákupy.

Původní stavba z konce devatenáctého století prošla kompletní obnovou. Kaplička dostala nejen novou fasádu a věž. Původní zůstaly jen obvodové zdi. Celková rekonstrukce spočívala v izolaci proti vlhkosti, nových vnitřních i vnějších omítkách a výměnu potřebovala i podlaha.

Kaplička má novou i střechu a okna, ale ani ta nezměnila ráz památky. Jsou vyrobená podle původní předlohy. Aby kaplička uspěla před nenechavci, dostala ještě mříže do oken.

Oprava památky je součástí společného projektu „Památky a jejich budoucnost“, který vede Místní akční skupina LAG Podralsko. Součástí celého projektu je oprava drobných památek v krajině, odborné semináře, workshopy a další akce. Celkové náklady na projekt ze strany města Zákupy přesáhnou 600 tis. Kč.

„Devadesát procent nákladů je hrazeno z dotačního titulu „Programu rozvoje venkova“ osa IV LEADER ze Státního zemědělského a intervenčního fondu,“ upřesnil Jindřich Šolc, manažer projektu spolupráce. Kamenice je malá obec s necelými dvěma stovkami obyvatel. „Vesnička žije, osadní výbor funguje bezvadně a pořádá spoustu akcí,“ dodal starosta Zákup.

„Chtěl bych poděkovat místní akční skupině LAG Podralsko za iniciativu, protože tímto způsobem můžeme získat finance na rozvoj venkova,“ doplnil Radek Lípa.

===

Pětaosmdesát let starý dopis skrývala kaple v Kamenici u Zákup. Své tajemství vydala při nedávné rekonstrukci. Poselství z dávných let se našlo v kopuli původní věžičky.

„Uvnitř jsme objevili malý kovový tubus a v něm dopis z roku 1928 psaný v němčině,“ sdělil Radek Lípa, starosta Zákup. „Je psán rukou a německy, takže abychom znali přesný obsah poselství, musíme jej dát přeložit,“ vysvětlil Radek Lípa. Originál dopisu poputuje do Národního archivu a kopie do nového voděodolného tubusu pro další generace.

Pod text dopisu se tehdy podepsali bývalí radní, mezi nimi třeba Josef Preibisch nebo tehdejší zákupský starosta Josef Krause. Jejich potomci už ale v okolí zřejmě nebydlí. „Nikoho podobných jmen neznám a nepamatuji si. Zřejmě byli po válce odsunuti s ostatními Němci,“ sdělila Iva Serdelová, předsedkyně kamenického osadního výboru. Ani na náhrobcích hřbitova, kde nově opravená kaplička stojí, mnoho německých jmen nezůstalo.

Dnes je místo posledního odpočinku relativně prázdné a může se zdát, že hřbitov patří mezi novější. Tak tomu ale není. Celá levá polovina pietního místa, která dnes zeje prázdnotou, byla kdysi plná hrobů.

„Hrobů tam byla spousta, ale nikdo se o ně nestaral. Celá levá strana byla zarostlá. Jako malá si pamatuji, že někdy v sedmdesátých letech byla tato část hřbitova zlikvidována. Kam se ale hroby poděly a kdo vlastně prostor takhle vyčistil, to nevím,“ řekla Iva Sardelová.

Potomci německého obyvatelstva se sem zřejmě občas vrací zavzpomínat na své předky. „Tak jednou za dva tři roky tu zastaví auto s německou poznávací značkou a posádka se pak jde podívat na hřbitov a po okolí. Ale o koho jde, to netuším,“ doplnila předsedkyně osadního výboru.

Poselství budoucím generacím bude kaplička ukrývat dál. Nový plastový tubus, který do kopule tento týden vložil starosta Zákup Radek Lípa, obsahuje nejen kopii původně nalezené německé zprávy, ale i nové informace. Lípa do něj přidal ještě dokument o historii obce popsané od první písemné zmínky až po současnost, včetně informace o vývoji počtu obyvatel. A nechybí ani rukou psaný stručný dopis současného starosty.

===

Obdélná stavba s hrubě omítnutými základy, se sedlovou střechou krytou pálenou tškou. Na čelní straně prkenné dveře v dřevěné zárubni, nad nimi malý kříž. Průčelí orámováno barevně odlišenou plastickou lizénou. Boční stěny hladké, s jedním obdélným oknem, krytým mříží. Na střeše čtverhranná zvonička, je vidět jeden menší zvon. Plechová krytina na jehlancovité stříšce s makovicí, zakončenou obrysovým křížem.

Series Navigation<< Kaple sv. Jana a Pavla v Podlešíně (Stebno)Kaple sv. Huberta u silnice do Kamenice ze Zákup >>
Tagy